Банките се въздържаха от промоционални кредити

Финансовите институции не предприеха и промени при лихви по срочните депозити

3701 ~ 5 мин. четене

Въпреки че септември се приема за начало на новия бизнес сезон, и очакванията за новости са именно тогава, тази година такива нямаше многом, показва месечният анализ на "Моите пари". Разбира се нови предложения от банките не липсваха, но те не бяха в брой и значимост, какъвто всички ние очакваме. Корекции имаше при почти всички видове банкови продукти. Независимо че новостите се ограничаваха до предложения от 2-3 банки, предвид традиционната липса на видима динамика в банковия сектор, можем да отчетем, че банките все пак бяха активни в определена степен.

В подкрепа на тенденцията при депозити, банките през септември продължиха да понижават лихвите. Това предприеха 4 от тях. В същата посока поеха и лихвите по спестовни сметки. Понижения на лихви имаше и при някои потребителски кредити, за жалост предложени от само една банка. При тези продукти банките заложиха на удължаването на промоционални условия. Така постъпиха и при жилищните кредити.  Основно бяха продължавани промоции, но въпреки това имаше и новости. Те се изразяваха в подобрени условия по продуктите на три банки.

Срочни депозити

Банките се въздържаха да променят лихви по срочни депозити през изминалия септември. Едва 4 бяха трезорите, които предприеха промени в тези продукти, като тенденцията на понижаване на дохода от срочен депозит се запази.

От 01.09.2013 г. SG Експресбанк промени лихвите по част срочните си депозити. Депозит "SG Гарант", "Рента" и  "Тактика" се оказаха с около 0,10-0,20 п.п. по-ниски.

Уникредит Булбанк промени лихвите по част от промоционалните си депозити. Това се случи на 16.09.2013 г. Промоционалните депозити "Donna", "Рокада" и "Под ръка" продължиха да се предлагат с около 0,20 п.п. по-ниски лихви. Промоционалните условия по срочни депозити на Банката са валидни за депозити, открити до края на годината.

На 11.09.2013 г. Пощенска банка промени лихвите на преобладаваща част от срочните депозити. Банката понижи с около 0,60-0,70 п.п. годишните лихви по "Депозит 2х3",  "Активни пари" и "Рента". При стандартните срочни депозити и "Авансова лихва" понижението беше по-малко, като лихвите спаднаха с около 0,30 п.п

Piraeus bank също се оказа с нови лихви по срочните депозити от 16.09.2013 г. Трезорът понижи лихвите по депозит "Пиреос Стандарт", "Пиреос Златен", 18 и 24-месечните депозити. Понижението на лихвите беше в границите на 0,25 и 0,50 п.п.

Спестовни сметки

Тенденцията на лихвите по спестовни сметки следва тази на срочните депозити, като лихвите плавно продължиха да се понижават. Две бяха банките, които понижиха лихвите по тези продукти през месец септември.

На 11.09. 2013 г. Пощенска банка с нови лихви по спестовна сметка "Активни пари". Трезорът понижи лихвите. В лева и долари банката понижи с 0,40 п.п. лихвата за всички периоди. В евро понижението беше с 0,20 п.п.

ОББ с нови лихви по спестовните сметки от 16.09.2013 г. Банката понижи лихвите по "Отворена спестовна сметка". В лева, евро и долари понижението беше с 0,40 п.п.

Потребителските кредити

През изминалия септември 2 банки удължиха срока на промоционални условия и една подобри значително предлаганите лихви. Изглежда, че и през предстоящите месеци банките ще продължат да подобряват условията си по тези кредити.

Пощенска банка удължи промоцията по потребителските си кредити. Според нейните условия банката събира такса за разглеждане на документи, само ако клиента бъде одобрен. Банката не събира и такса за отпускане на кредит, която е между 1.00 и 1,50% от сумата на кредита. Промоционалните условия са валидни за всички потребителски кредити за физически лица на банката и е валидна до 30.09.2013 г.

ОББ удължи промоционалните лихвени условия на потребителския кредит с фиксирана лихва без поръчител и без превод на работна заплата. Според условията на офертата лихвата е 9,95%.

Fibank подобри условията по потребителските си кредити в сила от 01.09.2013 г. Трезорът понижи с 0,20 п.п. лихвените проценти по кредитите си с превод на работна заплата в лева и евро. Тези пък без превод на трудово възнаграждение по сметка в банката се понижиха с 1,20 п.п. При кредит "Професионалист" се забеляза минимално влошаване на условията. Банката повиши с 0,30 п.п. лихвите по тези кредити. Малко по-късно банката започна предлагане на нов промоционален кредит "Отличник". Лихвеният процент по заема е фиксиран на 6,7% за първите 12 месеца, като банката не събира такса за разглеждане на документи. Промоцията е валидна от 09.09 - 31.10.2013 г.

Кредитни карти

По-висока от обичайната активност проявиха банките и по отношение на промени по кредитни карти. Новости не липсваха, като две банки стартираха нови промоции, с което значително подобриха действащите оферти.

От 10.09.2013 г. Алианц Банка стартира нова промоция по новоиздадени кредитни карти MasterCard Standard и Visa Classic. Заявилите в периода от 10.09. до 30.10.2013 г. карти получават отстъпка от годишната такса в размер на 50% от стойността съгласно настоящата Тарифа на Банката за целия срок на валидност на пластиката, но само ако картата е първа за картодържателя.

Райфайзенбанк стартира есенна промоционална кампания, по време на която за новоиздадени кредитни карти MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic и Visa Gold клиентите няма да дължат лихва до 15 март 2014 г. Предложението за ползване на картата без лихва e валидно както за плащане в магазини и в интернет, така и за теглене в брой. Промоцията е за новоиздадени кредитни карти, за които са подадени искания до 31 декември 2013 г.

Жилищни и ипотечни кредити

Септември беше моментът, в който банките трябваше да представят визията си за новия бизнес сезон. Нови промоционални условия и нови продукти са обичайните стъпки, които предприемат те, но за съжаление това не се случи през този септември. Банките бяха относително пасивни и заложиха на удължаване на срока на валидност на настоящите им условия по продукти. Голяма част от тях бяха валидни до края на месеца и след това бяха продължени до края на годината. Така постъпиха УниКредит Булбанк, Alpha bank по своя продукт "Перфекто", Алианц Банк България и Пощенска банка. До средата на месец ноември ще са актуални условията на Райфайзенбанк. Банка ДСК също удължи срока на актуалните си условия по продукти, но само до края на октомври. Най-голямо беше удължаването на срока на валидност на условията при ЦКБ - до 28.02.2014 г.

През изминалия месец имаше и новости от банките, но те бяха представени от само 3 от тях. Още в първия ден от месеца СИБанк предложи новите параметри по своите продукти. Те засегнаха предимно кредитите с програма "Реалност". Корекциите бяха основно в две посоки - понижения на лихвите (от 0.20 до 0.70 п.п. в зависимост от валутата на кредита, осигурителния доход на клиента и изпълняване на условие за превод на работна заплата) и корекции в таксата за усвояване на кредита. И тук, както и при лихвите, корекциите се определяха в зависимост от продукта и по-конкретно от валутата на кредита, осигурителния доход на клиента и изпълняване на условие за превод на работна заплата. Размерът на промените варира от понижение с 0.20 п.п. до повишение с до 0.30 п.п.

Societe Generale Експресбанк коригира лихвите по своите продукти по посока надолу. Кредитите със срок до 20 г. вече се предлагат на клиентите с 0.10 п.п. по-ниска лихва. Тези със срочност над 20 г. - с 0.25 п.п. по-малко. Наред с понижението лихви, банката понижи и таксата за оценка на обезпечението от 120 на 110 лв. Промоционалните условия са в сила до 01.11.

БАКБ беше третата банка с понижения в лихвените нива. Те засегнаха кредитите с фиксирана лихва за определен период, който вече е 3 години, вместо 5 както беше до скоро. Лихвата в този период вече е по-ниска с 0.45 п.п. За оставащия срок лихвата е по-ниска с 0.60 п.п. Минимално беше повишена годишната такса за управление на кредита - с 10 базисни пункта.

В края на месеца изтече промоцията на Банка Пиреос България без такса за разглеждане на документи за кандидатстване за кредит "Акцент" и "Собствен дом". Таксата се възстановява в размер на 50 лв.

Подкрепи Economic.bg