Банковото кредитиране се свива през октомври

Делът на лошите и преструктурирани кредити намалява с 0.02 процентни пункта до 22.89%

132 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Кредитирането е намаляло с 60 млн. лв. за един месец и в края на октомври общата стойност на отпуснатите от банките заеми (без овърдрафт) е паднала до 42.734 млн. лв. Паричната статистика на БНБ отчита, че делът на лошите и преструктурирани кредити намалява с 0.02 процентни пункта до 22.89%. В номинална стойност необслужваните в срок заеми намаляват с 21.349 млн. лв. до 9.782 млрд. лв.

Когато към отпуснатите от българските банки кредити добавим овърдрафта и заемите към други финансови институции, общото кредитиране достига 54.701 млрд. лв. Годишният ръст през октомври е 0.7%, което е доста под средното за изминалите три години ниво.

Кредитите, отпуснати към нефинансовите компании са се увеличили с 1.4% спрямо октомври 2012 г. до общо 35.117 млрд. лв. Домакинствата са изтеглили общо 18.540 млрд. лв., а намалението е с 0.6% на годишна база. Жилищното кредитиране пада с 0.4%, а потребителските кредити намаляват с 0.1%.

За разлика от кредитирането, депозитите на компаниите и домакинствата продължават да нарастват с бързи темпове. Заради продължаващата несигурност в страната и страха от задълбочаване на кризата, спестяванията на физическите лица са се увеличили с още 9.3% през октомври до 36.457 млрд. лв. През най-тежките години на кризата депозитите се увеличаваха с по 10-15% всеки месец.  Нефинансовите предприятия са спестили в банки общо 15.378 млрд. лв., което е увеличение от 8.3% за година.

Подкрепи Economic.bg