Бели пари за черни дни

Депозитите на граждани не спираха да чупят рекорди през отиващата си 2012 г., а потребителското кредитиране се свиваше

Автор: Атанас Христов

Дали заради несигурността от продължаващата криза, дали заради нежеланието за допълнително задлъжняване и неразумни харчове, изминаващата 2012 г. затвърди тенденцията на ръст на депозитите и спад на кредитирането на граждани. За това говорят и последните актуални статистически данни на Българска народна банка (БНБ) за отпуснатите кредити и привлечените депозити през отиващата си 2012 г.

През октомври се затвърди впечатлението от третото тримесечие на годината, когато изтеглените от физически лица кредити (потребителски и ипотечни) бяха с отрицателна стойност. Само през десетия месец заемите на дребно са с отрицателна стойност от 38.17 млн. лв., а година по-рано бяха 6.93 млн. лв. Това означава, че през октомври (2011 и 2012 г.) на година са погасени повече кредити, отколкото са изтеглени. Експерти обясняват тази тенденция именно с нежеланието на хората да потребяват заради страха от продължаващата вече няколко години криза. С натрупване, през януари-октомври потребителското кредитиране се свива минимално - с 1.4% на годишна база до изтеглени 18.35 млрд. лв. заеми от граждани. Тези, които имаха възможност да пестят до правеха и трупаха депозити, докато хората с кредити предпочитаха да не задлъжняват повече.

Малка светлинка в тунела сякаш блесна откъм предприятията, които през първите 10 месеца на 2012 г. са взели 37.6 млрд. лв. кредити, което е с 6.1% повече спрямо съпоставимия период на миналата година. Само през октомври обаче корпоративните заеми се свиват с 67% до 36.72 млн. лв.

И на фона на свиващото се кредитиране към граждани депозитите не спираха да чупят рекорди. Последният е октомврийският - 34.86 млрд. лв. За десетте месеца се повишиха и фирмените влогове - с 3.2% до 21.3 млрд. лв. През октомври обаче пестеливостта не беше толкова ярко изразена. Депозитите на фирми бяха с отрицателна стойност от 353.7 млн. лв., а влоговете направени от гражданите се свиха с 21.4% на годишна база до 152.12 млн. лв. Въпреки това намаление тенденцията на ръст на гражданските влогове не беше пречупена, а влоговете удариха нов рекорд.

С малки изключение продължи и намаляването на лихвите по кредити и депозити. Прогнозата и на централната банка е през следващата година цената на заемите да продължи да намалява, но с почти неусетни темпове. Спад имаше и на лихвите по съществуващи кредити.

А от началото на следващата година идва и нов данък - 10% от лихвата по депозита ще се внася в държавната хазна. Това кара много експерти да очакват пренасочване на влогове към други финансови инструменти, или дори за покупка на имот. Прогнозата е и за обрат в тенденцията на спад при кредитите за граждани заради очакваното подобрение на икономиката през следващата година и забелязващият се ръст на потреблението през последните месеци.

Коментари: 0