Бизнесът не иска диференциран подоходен данък

Над половината от фирмите са на мнение, че липсва обосновка за подобряването на ситуацията със заетостта

216 ~ 1 мин. четене

Фирмите определят като вредни за бизнеса идеите за диференциран подоходен данък за физическите лица и увеличение на данъците. Това показват резултатите от проведеното от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) анкетно допитване в периода 25.04-26.04.2013 г. във връзка с предизборната кампания и обявените ангажименти. Сред останалите идеи, които не се възприемат положително от частния сектор, са общите обещания (без конкретни начини за реализация, без информация от къде ще се осигури финансирането им), както и идеите за национализация и обещанията за бърз растеж на доходите, които при нисък икономически ръст няма как да се изпълнят.

По-голямата част от членовете на БТПП не виждат в предизборните програми конкретни мерки за изпълнение на поетите обещания от партиите. 53% от анкетираните споделят, че в предизборните програми липсват конкретни мерки за изпълнение на обещаното.

По отношение на заетостта, която е поставена като приоритет от повечето политически партии, над половината от фирмите (54%) са на мнение, че липсва обосновка за изпълнението на този приоритет.

Бизнесът предупреждава, че при увеличаване на преките данъци и ДДС ефектите преди всичко ще са свързани с нарастване на сивата икономика (според 73%) и ръст на безработицата (според 48%). Едва 5% считат, че увеличаването на данъчната тежест ще доведе до повече приходи в бюджета.

Основната част от бизнеса е на мнение, че в предизборните програми на партиите липсват ясни предложения за решаване на проблемите с монополите (според 78% от фирмите), в здравеопазването (според 76%), в образованието (според 67%) и в пенсионната система (според 75%).

Подкрепи Economic.bg