Бизнесът получава 300 млн. лв. за енергийна ефективност

В процедурата могат да участват микро, малки и средни предприятия

60 ~ 2 мин. четене

300 млн. лв. ще получи бизнесът за енергийна ефективност и зелена икономика. Осигурени са 150 млн. евро безвъзмездно финансиране и 150 млн. евро под формата на кредити от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Безвъзмездната финансова помощ за един проект може да достигне 2 млн. лв., като няма минимален размер на отпусканата помощ. Фирмите могат да получат 50% безвъзмездна помощ от стойността на свой инвестиционен проект.

Това става възможно благодарение на процедура за енергийна ефективност и зелена икономика по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013“, която стартира на 28 юни. Тя ще е постоянно отворена, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 октомври 2013 г.

Сред целите на програмата са намаляване на интензитета на българската икономика, диверсификация на енергийните източници, както и повишаване на ефективността и конкурентоспособността на предприятията.

Тези цели могат да бъдат постигнати чрез насърчаване на инвестициите в енергоспестяващи производствени технологии и използването на възобновяеми енергийни източници, посочва bTV.

Инициативата е на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. В процедурата могат да участват микро, малки и средни предприятия.

Фирмите могат да кандидатстват с проекти за енергийна ефективност, които водят до намаляване на потреблението на енергия (и/или горива) спрямо базовата линия или за единица произведена продукция.

Проектите с енергиен одит трябва да водят до минимум среден процент на енергийно спестяване, равен на или по-голям от 10%.

Приемат се също проекти за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларна, геотермална, термопомпи, биомаса от неселскостопански произход).

Подкрепи Economic.bg