Борсата раздаде цялата си печалба като дивидент

Решението беше подкрепено единодушно на Общото събрание на акционерите

Акционерите на Българска фондова борса АД единодушно решиха да разпределят цялата печалба за миналата година под формата на дивидент. Решението е взето на проведеното днес редовно Общото събрание на акционерите (ОСА), съобщиха от БФБ.

Присъствалите собственици на книжа са подкрепили предложението на Съвета на директорите на оператора, което беше всички 314,15 хил. лв., отчетени като нетна печалба за 2011 г., да бъдат разпределени между акционерите. Брутният дивидент на една акция ще е 0,04772 лв. Акционерите физически лица трябва да платят 5% данък, което означава, че техният дивидент ще е 0,0453 лв. за акция.

Акционерите с открити сметки при инвестиционни посредници ще получат дивидента си чрез посредника. Притежателите на книжа от капитала на БФБ, които нямат сметки при инвестиционни посредници ще получат дивидента си от клоновете на Банка ДСК. Изплащането ще започне до три месеца след взетото решение.

На 18 юни бяха последните сключени сделки по позицията на акционерното дружество БФБ. Тогава 3500 лота смениха собственика си, а цената на затваряне остана непроменена на ниво 2,50 лв. за акция.

Коментари: 0