България е на 48-о място по просперитет в света

Британския институт Легатум постави страната ни на 93-о място по икономически показатели

България се нарежда на 48 място в класацията по просперитет на британския институт Легатум. Страната бе на тази позиция и през 2011 г.

Изследването, обхванало 147 държави, се базира на оценка на 89 показателя. Те засягат икономиката, предприемачеството, управлението, образованието, здравеопазването, сигурността, личната свобода и социалния капитал.

В класацията по икономически показатели България е на 93-о място, по управление - на 72-о, по доверие между членовете на обществото - на 85-о, по лична свобода - на 59-о.

В класацията за социален капитал сме 85-и. Назад ни дърпат ниският брутен вътрешен продукт, високото ниво на проблемните кредити, голямата безработица и ниската заетост.


Според „Легатум просперити индекс" едва 9.2% от българите смятат, че правителството им се бори с бедността (при 40% среден показател за света), 26% са доволни от стандарта си (62.8% за света), а 49% приемат, че се успява с упорит труд (81.7% за света). Под една четвърт имат доверие в правосъдната система.


Коментари: 0