България е най-застрашената страна от бедност в ЕС

49.1% от българите рискуват да изпаднат в бедност и да бъдат социално изключени

164 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Делът на хората в България, застрашени от бедност, е най-голям в целия Европейски съюз (ЕС). Това сочи статистиката на Евростат за периода 2008-2011 година. Данните показват, че 49.1% от българите рискуват да изпаднат в бедност и да бъдат социално изключени. След страната ни се нарежда Румъния с 40.3% и Латвия с 36.6%.

Според Европейската статистика 121 млн. души или 23% от населението на континента, е заплашено от икономически трудности. Това означава, че този процент от населението е застрашен от бедност, сериозни материални лишения или живеят в семейства с много ниска интензивност на труда.

В другия край на класацията се нареждат Чехия с 15.4%, Холандия с 15.8% и Швеция с 16.1%. Най-богатият регион в ЕС е Вътрешен Лондон , следван от Люксембург и Брюксел.

Подкрепи Economic.bg