България не е застрашена от загуба на евросредства

35% разплатени по европейските програми. 1,2 млрд. лв. ще възстанови Брюксел по ОП Транспорт до края на 2012 г.

Автор: Таня Киркова

„България не е застрашена от загуба на средства по Оперативните програми на ЕС. Всички искания за възстановяване на средства към Европейската комисия ще бъдат платени. Вярно е, че свършват парите по бюджета на Европрограмите, миналата година не бе одобрено това, което беше поискано. Това обаче няма да засегне България,” заяви Реналдо Мандметс, началник на отдел "България" в Генерална дирекция "Регионална и градска политика". Комитетът за наблюдение на националната стратегическа референтна рамка проведе своето последно заседание за годината.

 95% от европейските средства по оперативните програми са договорени и в момента са в изпълнение .  31%  е обемът на плащанията до края на октомври, а 25% са сертифицираните разходи и подадени за възстановяване от Европейската комисия.
До края на годината се очаква разплатените средства да стигнат 35%,  съобщи министърът по европейските фондове Томислав Дончев .

 96% са договорените средства по оперативна програма "Транспорт", разплатени са над 1 милиард лева, а 3 милиарда лева са договорирани, съобщи министърът на транспорта Ивайло Московски. До края на годината възстановените средства ще станат 1,2 млрд. лева. Тези пари са влезли в икономиката и генерират икономически растеж, коментира министър Московски. ОП Транспорт е успешна, договорени са резервни проекти за 400 млн.лв. повече от отпуснатото безвъзмедно финансиране по програмата.

 Банките неохотно са отпускали кредити за някои проекти, което затруднило съфинансирането по дадени проекти и заради този проблем било изпуснато безвъзмедно финансиране, посочи Реналдо Мандментс. Според него обаче България е вече за пример, защото от година и половина не е имало проблеми със съфинансирането на проектите.

Мандментс определи някои от рисковете пред европроектите през 2013 г. Процедурите по търговете са прекалено дълги , а голяма част от резултатите зависят от тях.  Началникът на отдел „България „ в Генерална дирекция Регионално развитие” посъветва да се запази всичко работещо през следващата изборна година.  66% от капиталовите инвестиции през 2012 г. идват от еврофондовете.

 Преди изборите в Брюксел искат да видят стабилна системата по изпълнение на проектите по  Оперативните програми, каквито и турболенции да се случат, каза министър Дончев.
В средата на 2013 г. трябва да завърши програмирането на втория програмен период 2014 – 2020 г. и нивата на разплащане да се увеличат двойно в сравнение с 2012 г.

Коментари: 0