България пласира дълг при рекордно ниска доходност

Правителството преоткри 10-годишна емисия ДЦК при среднопретеглена доходност от 3.49%

6632 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Постигнатата ниска доходност по държавния дълг пласиран на международните пазари в началото на месеца, вече дава положителен ефект. Вчера правителството успя да преотвори 10-годишна емисия държавни ценни книжа (ДЦК) при рекордно ниска доходност.

На проведения от БНБ аукцион, на вътрешния пазар бяха пласирани облигации на стойност 35 млн. лв. при 3.49% среднопретеглена доходност. Коефициентът на покритие достигна 4.91 пъти, след като изпратените от първичните дилъри поръчки са били на обща стойност 171.85 млн. лв. След този аукцион общият обем на емисията в обращение е 245.7 млн. лв.

Облигацията е емитирана през 2008 г., като от Министерството на финансите (МФ) изтъкват, че тогава постигнатата доходност е била два пъти по-висока - 7.36%. За последно емисията беше преоткрита през април 2012 г., като среднопретеглената годишна доходност беше 4.12%.

"Изключително позитивен сигнал е фактът, че въпреки по-дългия матуритет на емисията, доходността по нея се изравни с тази по петгодишните облигации", се посочва в официалното съобщение на МФ.

За сравнение доходността на първичен пазар по българската емисия е по-ниска от тази регистрирана на последните проведени аукциони за облигации на други държави,  чийто матуритет е по-кратък, с падеж 2017 г. - Испания (6.46%), Италия (5.84), Унгария (7.73%), Полша (4.79%). Съответно коефициентът на покритие, индикиращ инвеститорския интерес е по-висок от този на всички изброени страни.

Постиганата доходност по емисията е по-ниска от доходността по емисии в евро със сходен остатъчен матуритет, емитирани на международните капиталови пазари на редица държави членки на Европейски съюз - Унгария (7.25%), Испания (7.07%), Хърватия  (5.71%),  Румъния (5.43%), Словения (5.21%), Литва (.80%) и съпоставима с тази на Латвия.

С най-голям дял придобити ДЦК на аукциона са пенсионните фондове - около 49%, следвани от банките - около 21%,  доверителни и гаранционни фондове и инвестиционни посредници - около 28% и застрахователни дружества - около 2%.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg