България пуска „мръсен” въздух на борсата в Европа

На „ранни търгове” от ноември продаваме с 23 държави

От 1 януари 2013 г. започва Третата фаза на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), като инсталациите и авиационните оператори, които участват в ЕСТЕ, ще трябва да закупуват все по-голямо количество от квотите си на търг. 

България заедно с още 23 държави-членки ще предлага квотите си на общоевропейската тръжна платформа (национални тръжни платформи имат само Германия, Великобритания и Полша). Малка част от тези квоти (за България 3 277 000) държавата може да продаде на така наречените „ранни търгове”, които се очаква да започнат да се провеждат от месец ноември 2012 г.  Те ще се организират от спечелилата общоевропейска обществена поръчка Европейска Енергийна Борса (European Energy Exchange).

Благодарение на експедитивността и добрата организация между Министерството на околната среда и водите, Българска народна банка и Министерство на финансите бяха спазени кратките срокове, наложени от Европейската комисия. Така Република България е първата държава-членка на ЕС, която изпълни всички изисквания, успешно проведе необходимите тестове и ще може да предостави квотите си за емисии на парникови газове на първия търг на временната обща тръжна платформа.

Регламентирането на подробен ред за разходване на средствата от търговете ще бъде детайлно уредено в новия Закон за ограничаване на изменението на климата.

 

 

Коментари: 0