Бюджет 2013 на EС залага на увеличение на плащанията

Предвижда инвестиране в икономически растеж и работни места

Pроектобюджетът на Европейския съюз за следващата година предвижда увеличение на плащанията с 6,8 процента, съобщиха от пресслужбата на Европейската комисия. Очаква се повишението да помогне за постигането на икономически растеж и създаването на работни места в Европа.

Също така се замразяват бъдещите разходи, повишението на поетите задължения на нивото на инфлацията.

Проектобюджетът подкрепя становището на Европейския съвет, че икономически растеж и заетост могат да бъдат постигнати единствено чрез комбиниране на бюджетно консолидиране и инвестиции в бъдещия растеж.

Коментари: 0