Бюджет 2014 залага икономически ръст от 1.8%

БВП ще достигне 81.58 млрд. лв.

96 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Икономиката на България ще нарасне с 1.8% в номинално изражение през следващата година, става ясно от публикувания от Министерство на финансите (МФ) проект за Закон на държавния бюджет на Република България за 2014 година.

Прогнозата на МФ предвижда реален растеж на икономиката 1.8%, което би повишило брутния вътрешен продукт (БВП) до 81.582 млрд. лв. Очакваната през следващата година инфлация (хармонизиран индекс) е 1.8%.

Очакваните приходи са  30.89 млрд. лв, или 37.9% от БВП. Увеличението е с 501.2 млн. лв. в сравнение с 2013 г. Данъчни постъпления са заложени да са 17.34 млрд. лв., а неданъчните - 1.72 млрд. лв. Приходите от данък върху добавената стойност (ДДС) ще са 8.28 млрд. лв., а от акцизи се очакват 4.38 млрд. лв. Очакваните постъпления в хазната от данъци върху доходите на физически лица са 2.63 млрд. лв.

Заложените разходи 32.36 млрд. лв., или 39.7% от БВП при ограничение от 40% от БВП. Ръстът на харчовете ще е 380.1 млн. лв. спрямо 2013 г.

Заложеният дефицит е 1.8% от БВП или 1.47 млрд. лв. в номинално изражение.

Подкрепи Economic.bg