Бюджетният дефицит падна под 0.5%

Предварителните данни на финансовото министерство показват, че фискалният резерв е намалял със 700 млн. лв. за един месец

3575 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Бюджетният дефицит на България в края на 2012 г. е 0.45% от Брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват предварителните разчети на Министерството на финансите. Номинално дупката в бюджета се равнява на 350.2 млн. лв., като се формира от 680.4 млн. лв. дефицит по националния бюджет и 330.2 млн. лв. излишък по европейските средства.

Заложеният при изготвянето на Бюджет 2012 дефицит беше 1.3%, което се равнява на 1 092.3 млн. лв. През 2011 г. дупката в бюджета беше 1 488.5 млн. лв., което е 2% от БВП за годината.

Фискалният резерв към 31 декември 2012 г. е в размер на 6.1 млрд. лв., или 7.8% от прогнозния БВП. За един месец резервът е намалял със 700 млн. лв.

Според първоначалните разчети приходите в бюджета за 2012 г. са на стойност 27.47 млрд. лв. От министерството не казват обаче какво е изпълнението на приходите за годината спрямо заложените при съставянето на бюджета за миналата година. От преки данъци бюджетът е получил 3.776 млрд. лв, а от косвени - 11.343 млрд. лв. И тук обаче няма данни за изпълнението на събираемостта.

Разходите са за 27.82 млрд. лв. Вероятно заради по-малкото харчене от заложеното - 93.2%, Министерството на финансите дава данни за изпълнението. Към края на декември 2011 г. изпълнението на разходите е на 95.7%. През 2012 г. нелихвените плащания са на стойност 22.771 млрд. лв., а лихвените - 572.5 млн. лв. Капиталовите разходи са 3.667 млрд. лв., а вноската в бюджета на ЕС - 809.3 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg