C 12.8% расте износът за трети страни

Отрицателно е въшнотърговското салдо на страната

96 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

През 2012 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 12.8% спрямо 2011 г. и е в размер на 16.9 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия, БЮР Македония и САЩ, които формират половината от износа за трети страни. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Вносът на България от трети страни за 2012 г. се увеличава с 10.8% спрямо 2011 г. и е на стойност 20.6 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за 2012 г. е отрицателно и е на стойност 3690.7 млн. лв. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото също е отрицателно и възлиза на 2744.0 млн. лв.
 
При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2012 г. в сравнение с 2011 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (24.2%). При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (57.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Храни и живи животни" (23.5%).

През 2012 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 40.7 млрд. лв. и спрямо 2011 г. износът се увеличава с 2.6%. През декември 2012 г. общият износ е в размер на 3.0 млрд. лв. и намалява с 3.4% спрямо същия месец на предходната година. През 2012 г. в страната общо са внесени стоки на стойност 49.8 млрд. лв., или с 8.8% повече спрямо 2011 г.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през 2012 г. и възлиза на 9145.1 млн. лв., което е с 3000.2 млн. лв. повече от салдото за 2011 г. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото за 2012 г. също е отрицателно и е в размер на 7029.4 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg