Цената на българския дълг с чувствителен спад

Постигната доходност по облигацията е значително по-ниска от текущата доходност на облигации на редица държави-членки на ЕС

3656 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Цената на българския дълг постигна чувствителен спад спрямо аукциона от края на март, достигайки доходност от 1.90%, или 0.39 процентни пункта по-малко, в средносрочния сегмент на дълговата крива. Това стана ясно от оповестените резултати след проведения от Министерство на финансите (МФ) аукцион за продажба на 5-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 23 януари 2018 г.

МФ се похвали с успех в двата ключови индикатора, измерващи доверието на инвеститорите – намаляваща доходност и силен инвеститорски интерес. Най-голям обем ДЦК от емисията придобиха банките (53.30%), следвани от пенсионните фондове (31.70%), застрахователни дружества (10%) и доверителни и гаранционни фондове (5%). След търга общият обем на емисията в обращение достигна 185 млн. лв, което увеличава ликвидността ѝ на вторичен пазар.

За сравнение на аукциона проведен на 21 януари 2013 г. постигната доходност беше 1.66%. Близо месец по-късно – на 18 февруари 2013 г., доходността пък достигна 1.99%.

Постигната доходност по облигацията е значително по-ниска от текущата доходност на облигации на редица държави-членки на ЕС: Словения – 5.27%, Португалия – 4.56%, Унгария – 4.89%, Хърватия – 3.85%, Румъния – 3.51%, Испания – 3.31%, Италия – 2.93%, Ирландия – 2.40%.

Подкрепи Economic.bg