ЧЕЗ: НЕК дължи 35 млн. лева на ТЕЦ Варна

От компанията обясниха, че не са поискали поскъпване на тока, а преразпределяне на дяловете по веригата

„Националната електрическа компания“ (НЕК) системно просрочва задълженията си към ТЕЦ Варна. На практика, от 2010 г. насам всеки месец има забавяне на плащанията към ТЕЦ „Варна“, като към 26.03.2014 г. просрочията възлизат на  27,3 млн. лева, а заедно с лихвите сумата достига 35,4 млн. лева. Това се казва в изявление до медиите на ЧЕЗ и ръководството на централата.

Вчера работници от ТЕЦ-а излязоха на протест, защото се опасяват, че дружеството е на загуба и може да бъде затворено.

Ръководството на ТЕЦ „Варна“ работи усилено и отговорно, за да бъде удължен животът на  електрическата централа във Варна. Проведен бе търг по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за екологизацията на ТЕЦ „Варна“, която ще удължи живота на централата до 2030 г., намалявайки до минимум отделяните от нея вредни емисии в атмосферата. В процес на технически преговори сме с кандидат - изпълнителя на обществената поръчка. Направени са всички разчети и анализи и е осигурено необходимото финансиране. В момента се водят преговори за намиране на подходяща регулаторна рамка, която да позволи на ЧЕЗ да реализира инвестицията, се казва още в позицията.

Като загрижен инвеститор и работодател на над триста служители ние многократно сме информирали Министерство на икономиката и енергетиката, ДКЕВР, ЕСО, НЕК и всички заинтересовани участници, включително и профсъюзите, за състоянието и перспективите пред ТЕЦ „Варна“. През годините ние сме разглеждали различни варианти за удължаване на живота на централата, включително изграждане на нова мощност, но те не бяха осъществени заради несигурната регулаторна среда.

ЧЕЗ придоби централата през 2006 г. с намерение да я развива дългосрочно. Още при закупуването бяха вложени близо 100 млн. евро в увеличение на капитала с 16%. През последните години, обаче, компанията среща редица трудности. Цената на електроенергията на регулирания пазар не покрива производствените разходи, което принуди централата да минимизира натоварването. ТЕЦ „Варна“ също така не получи възможност да продава и изнася електроенергия на либерализирания пазар, което би й помогнало частично да компенсира загубите си на регулирания пазар. Централата има най- ниската цена за разполагаемост, която бе определена без да се отчитат реалните й разходи. През последната година липсва сигурност и за квотите за студен резерв след като бяха променени правилата за тях. Всичко това води до загуби за дружеството и ограничава възможностите му за развитие. ТЕЦ „Варна“ приключи финансовата 2013-та година със загуба в размер на 67,6 млн. лева, казват още от ЧЕЗ.

На практика вече повече от година ТЕЦ „Варна“ не купува никакви въглища, тъй като има достатъчно запаси, купени на цени от 2012 г., които обаче са по-високи от настоящите. Цената на въглищата на ТЕЦ „Варна“ не влиза изцяло в цената на електроенергията. Дори напротив, въпреки високите цени на суровината на централата, регулаторът отново намали в края на миналата година цената на произвежданата от нея електроенергия с 22%, допълват от ръководството на ТЕЦ-а.

Освен това от ЧЕЗ дадоха разяснения относно внесеното от тях искане за промяна на цената на електроенергията от 1 юли след като вчера председателят на ДКЕВР Боян Боев обяви, че компанията е поискала над 20% увеличение на нощната тарифа.

ЧЕЗ не предлага увеличаване на крайната цена на електроенергията, а призовава за по-балансирано разпределение на дяловете на различните участници във веригата производство-доставка на електроенергия, което да гарантира интересите на крайните клиенти. Компанията призовава за прозрачно, справедливо и равнопоставено определяне на цените на електроенергията.

През последните години делът на ЧЕЗ в крайната цена непрекъснато се понижава, като от 13% през 2006-2007 г. той достигна 0,9%. Така в момента от всеки 100 лева сметка за ток ЧЕЗ разполага с 90 стотинки, за да извършва дейността си. Само през 2013 г. ДКЕВР понижи с 90% дела на компанията, като същевременно делът на НЕК, ЕСО и производителите бе увеличен с 11% до 82,45% от крайната цена. Така в ЧЕЗ остава най-малък дял, а същевременно той е най-важен за качеството на електроенергията за крайните клиенти. Подобна небалансирана структура на цената на електроенергията противоречи на основния принцип в ЕС, където всички части на веригата се развиват балансирано, коментират от компанията.

С внесеното предложение в ДКЕВР в края на март ЧЕЗ призовава делът й във веригата да бъде възстановен до равнище, което ще позволи на компанията да развива най-голямата електроразпределителна мрежа в страната, с дължина над 60 хил. км и да подобрява обслужването на над 2 милиона клиенти. Запазването на сегашния минимален дял на ЧЕЗ в крайната цена не само ще забави постигането на желаните параметри, но и ще задълбочи вече съществуващите проблеми  на електроразпределителната мрежа.

Коментари: 0