ЧЕЗ инвестира над 1.6 млн. лв. в Западна България

Най-много средства са предвидени за Северозападна България

160 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

ЧЕЗ Разпределение България АД инвестира над 1.6 млн. лв. в електроразпределителната мрежа на Западна България през септември, съобщиха от пресцентъра на компанията. Най-много средства са предвидени за Северозападна България – 787 хил. лв. За електроразпределителния район на град София са заделени 483 хил. лева, а за Югозападна България – 381 хил. лв.

"Основен приоритет на ЧЕЗ е непрекъснато да повишава качеството на обслужването за своите клиенти. Затова инвестираме активно в развитието и обновяването на електроразпределителната мрежа, която в по-голямата си част е стара и силно амортизирана", заяви изпълнителният директор на "ЧЕЗ Разпределение България" Стефан Апостолов.

Най-големият проект на компанията, стартирал този месец, е реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Селановци, Враца. Инвестицията е на стойност 470 хил. лв. Дружеството реализира в София проект за подмяна на увредени при посегателства кабели от подстанция “Модерно предградие“ на стойност 120 хил. лв. Компанията влага и 170 хил. лв. в реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост в селата Горна Малина и Палатиково, област София. Общо за присъединяване на нови абонати през септември ЧЕЗ задели 265 хил. лв.

ЧЕЗ  е един от големите инвеститори в енергетиката в страната. Компанията е на българския пазар от 8 години и към момента е подменила близо 20 хил. км. кабели и е разработила 100 вида услуги. В резултат на направените инвестиции показателите за продължителност и брой на прекъсванията значително бяха подобрени. За периода 2009-2012 г. индексът SAIDI за средната продължителност на планираните прекъсвания за една година намаля с 45%, а индексът SAIFI за средния брой на планираните прекъсвания на клиент за една година се понижи с 21%. Аналогичен е спадът и при непланираните прекъсвания за разглеждания период – съответно 41% и 24% при двата показателя.

Подкрепи Economic.bg