ЧЕЗ внесе за одобрение единната фактура

Видът на фактурата е съобразен с препоръките на членовете на потребителските и браншови организации

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

ЧЕЗ внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и Парламентарната комисия по енергетика предложение за единна форма на месечна фактура за електроенергия за битови клиенти, съобщиха от пресцентъра на компанията. Видът на фактурата е съобразен с препоръките на членовете на потребителските и браншови организации, и граждански сдружения, които взеха участие в заседанието на потребителския съвет към ЧЕЗ България на 24 септември 2013 г.

"Надяваме се нашето предложение да послужи като основа за широко обсъждане, в което да се включат всички заинтересовани страни - институциите, енергийните дружества, потребителски и граждански организации. Убедени сме, че само в дискусията ще се роди най-доброто решение на уравнението между пълнота и яснота на месечните сметки, от което ще спечелят всички потребители на електроенергия", каза Кремена Стоянова, изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро България" АД.

На 11 септември 2013 г. ЧЕЗ предложи пред парламентарните Комисия по енергетика и Комисия за взаимодействие с гражданските организации и движения да бъде въведена единна форма на фактурата за електроенергия за битови клиенти. Целта е тя да съдържа една и съща информация, поднесена по един и същи начин. Единната фактура ще даде възможност за повече прозрачност и съпоставимост на сметките за електроенергия. Крайното становище и предписание за вида и съдържанието на фактурите следва да е на държавния регулатор.

Предоставянето на надеждна и пълна информация на клиентите е сред приоритетите в политиката на ЧЕЗ за подобряване на обслужването и запазване на доверието на клиентите. ЧЕЗ България продължава разяснителната кампания за своите клиенти в рамките на проекта "Бъдете информирани".

Коментари: 0