Commerzbank свива прогнозата си за печалба

Банката отчита обаче повишение на резервите си

Германската Commerzbank обяви, че нетната й печалба през второто полугодие на 2012 г. ще бъде по-ниска, отколкото през първите шест месеца, тъй като пониженията на борсите продължават да оказват натиск върху инвестиционния и кредитния й портфейл.

Неприятната новина дойде въпреки скока за второто тримесечие на нетна печалба, подпомогната от липсата на гръцки държавен дълг, понижените административни разходи и по-голям принос от инвестиции. Нетната печалба за периода яприл-юни беше 275 милиона евро, което е с 24 милиона евро повече от година по-рано.

Банката също така каза, че има буфер от 2.8 милиарда евро над европейските капиталови изисквания в края на юни, което е почти двойно повече от резервите отчетени в края на март - 1.1 млрд. евро. Увеличението е постигнато чрез намаляване на рисково-претеглените активи, реинвестиране на печалбата и подобряване на структурата на капитала .

Коментари: 0