Цялостният анализ на жп сектора е готов

Част от него ще бъде използван, когато се купува новият подвижен състав

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Цялостният анализ на жп сектора в България е готов и той ще бъде използван, когато се купува новият подвижен състав по Оперативна програма "Транспорт". Това стана ясно по време на пресконференцията за представяне на изводите от лот 1 "Оценка на пазарното търсене на железопътните транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането им" и от лот 3 "Реинженеринг на поддържането на железния път, контрола на движението и разпределението на електрическа енергия, извършвани от Национална компания "Железопътна инфраструктура".

"Предстои да се запознаем с резултатите от анализите, но предварително можем да кажем, че е най-вероятно новият подвижен състав да бъде закупен за линии, които са били модернизирани през този програмен период, или на такива, които лежат на основната Трансевропейска мрежа и са достатъчно натоварени с пътници", каза инж. Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. "Като добър кандидат за европейско финансиране могат да бъдат откроени и част от крайградските линии", допълни тя.

По думите на инж. Василева проектът за закупуване на нов подвижен състав може да бъде реализиран през следващия програмен период на ОП "Транспорт", като най-вероятно ще се финансира по бъдещата приоритетна ос "Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта".

Сред резултатите, които се посочват в доклада на изпълнителя са, че през 2012 г. са превозени над 26 млн. пътници, като 67% от тях са удовлетворени от цената на пътуването. Най-голям е делът на пътуващите на възраст между 19 и 26 г., като близо 40% са ползвали железниците, за да пътуват за ваканция, 16%, за да отидат до работното си място и почти толкова, за да стигнат до училище. Процентът на бизнес пътуванията достига едва 4%. Почти 60% от пътуващите ползват намаление, а близо 80% изразяват готовност за предварителна резервация при отстъпка.

На събитието присъстваха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, "Холдинг БДЖ" ЕАД, Национална компания "Железопътна инфраструктура" и др.

Коментари: 0