ДППИ стартира стажантска програма за 2014 г.

Одобрените кандидати ще могат да се запознаят със специфичните процеси по управление и развитие на пристанищните дейности и инфраструктура, както и с други сфери от дейността на предприятието

ДППИ стартира стажантска програма за 2014 г.

От 1 юни 2014 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” /ДППИ/ провежда стажантската програма, насочена към способни и мотивирани студенти в различни сфери на обучение, съобщават от дружеството.

На избраните кандидати се предоставя възможност за неплатен или платен стаж, по време на който ще могат да придобият ценен практически опит. Одобрените ще могат да се запознаят със специфичните процеси по управление и развитие на пристанищните дейности и инфраструктура, както и с други сфери от дейността на предприятието.

   Ръководният екип на ДППИ очаква кандидатурите на подготвени, енергични и инициативни млади специалисти. Важно качество, което е необходимо да притежават, е да ценят лоялността и доверието, както и да са мотивирани за динамична и новаторска работа с цел провеждане на практически стаж в ДП „Пристанищна инфраструктура”.

Условия за прием на стажанти

-Студенти в трети или по-горен курс на обучение в следните области: експлоатация на флота и пристанищата, строителство (хидротехническо, сгради и съоръжения, транспортно строителство), информационни технологии, радио комуникационна техника и технологии, екология и управление на околната среда, финанси и счетоводство, международни отношения, право, европеистика, управление на проекти и управление на човешките ресурси.

-Отлична компютърна грамотност.

-Много добро владеене на английски език.

-Много добри комуникативни и организационни умения.

-Да проявяват интерес в сферата на пристанищните дейности и инфраструктура, и водния транспорт.

-Да са инициативни и амбициозни хора, отворени към нови знания и адаптивни към промени.

-Да имат успех от последния семестър не по-нисък от 4.25.

-Стажът се провежда след подбор на постъпилите кандидатури.

Начин на кандидатстване

Чрез подаване на заявление, подробна автобиография, мотивационно писмо и уверение за успех – в срок до 30 юни 2014 г.

Документите се изпращат до ДП „Пристанищна инфраструктура”, Главно управление на пощенски адрес: гр. София, п.к. 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4 на вниманието на отдел „Човешки ресурси”, или в електронен формат на e-mail: id.ivanov@bfports.bg; s.hristova@bgports .

Вид и продължителност на стажа

Стажът в предприятието е неплатен или платен, в зависимост от продължителността, натовареността, спецификата на стажантските дейности и индивидуалните възможности и характеристики на кандидатите.

Продължителността на стажа зависи от задълженията, предвидени в различните направления на предприятието, като обичайната продължителност е от 1 до 3 месеца.

Провеждането на стажовете започва от 14 юли 2014 г.

Коментари: 0