Делян Добрев ще следи европарите за фирмите

Целта е да се ускори одобряването на проектите и усвояването на средствата

Министърът на икономиката Делян Добрев ще следи по-отблизо усвояването на парите от ЕС за фирмите. От 2 май кандидатите за субсидии по ОП "Конкурентоспособност" ще бъдат обслужвани от новата дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката вместо от агенцията за малки и средни предприятия.

Това съобщи зам.-министърът на икономиката Жулиета Хубенова. Промяната се наложи заради ненужното дублиране на функциите на така нареченото "междинно звено" по програмата, което се намираше в агенцията и одобряваше проектите на фирмите и последващите проверки на тези проекти, извършвани от дирекцията в министерството. В резултат на това дублиране сроковете за оценка на проектите се проточваха и вместо в законово установените 3 месеца фирмите получаваха очакваното одобрение до 9 месеца след депозирането на документите.

След сливането на структурите администрацията обещава да обработва фирмените проекти за 3 месеца. Досега проектите се оценяваха от 21-членния екип на агенцията. С обединяването с дирекцията тази дейност ще се извършва от тройно повече хора.

Целта е да се ускори одобряването на проектите и да се преодолее слабото усвояване на средствата по програмата. От старта на програмата досега администрацията е договорила проекти за 981,8 млн. лв., като изплатените средства са 565 млн. лв. Общият бюджет на програмата е над 1,162 млрд. евро, като са изплатени едва 25% от този ресурс. След сливането на двете звена кандидатите по програмата ще депозират проектите си в сградата на министерството на ул. "6 септември" 21.

До есента останалата част от екипа на агенцията за малки и средни предприятия ще премине към агенцията за инвестиции.

Коментари: 0