Депозитите продължават да растат

Плахо активизиране на кредитирането, но при ниски нива

Автор: Стилиян Гребеничарски

Депозитите поддържат темпа си на растеж и през март, съобщиха от БНБ. Въпреки спада в лихвите, в края на месеца общата стойност на вложенията на неправителствения сектор достига 57,718 млрд. лева (72,4% от БВП), а покачването им на годишна база е 8,6% (8,7% през февруари).

Депозитите на домакинствата се увеличават с 9,2% спрямо март 2013 г., достигайки 38,553 млрд. лв., а тези на нефинансовите предприятия възлизат 15,443 млрд. лв. (8,1% годишен ръст). Темповете на нарастване са малко по-слаби от регистрираните през февруари - съответно 9,5% и 8,9% за двете категории.

Няма промяна и в тенденцията за свито кредитиране в страната. Кредитите на неправителствения сектор в края на март възлизат на 55,087 млрд., сума с 1,4% по-голяма от същия месец на 2013г. Въпреки това, темпът на нарастване се ускорява спрямо февруари, когато бе отчетен ръст от едва 0,7%.

Нефинансовите предприятия регистрират по-силна кредитна активност от домакинствата - годишните темпове на нарастване в двете категории са респективно 1,7% (до 35,478 млрд. лв.) и 0,3% (до 18,552 млрд. лв.). От кредитите на домакинствата, ръст има при потребителските (0,9%) и овърдрафт (1,3%), докато жилищните заеми намаляват с 0,04%. Заемите за жилище овладяват спада си, който за февруари бе 0,9% на годишна база, а за цялата 2013 г. – 1,2%.

Коментари: 0