Депутатите обсъждат насърчаването на инвестициите

Целта на измененията в закона е нарастването на вложенията в производства и услуги с висока добавена стойност

72 ~ 1 мин. четене

Промените в Закона за насърчаване на инвестициите ще бъдат обсъдени от парламентът днес. Промените са внесени от Министерски съвет на 12 септември, като целта на измененията е трайно преодоляване на спада в инвестиционната активност в страната в условията на криза. Това според управляващите може да стане с въвеждане на допълнителни възможности за нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места.

През миналата година у нас от чужбина са инвестирани 1,34 млрд. евро, и 1,21 млрд. евро за 2010 г.

Част от промените са свързани с оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на проектите и създаване на възможности за дейности по насърчаване на инвестициите на общинско ниво.

Предвижда се въвеждане на допълнителен критерий за сертифициране за клас инвестиция - брой новоразкрити работни места; предвижда се с увеличаването на създадената заетост да се намалява изискуемият размер на инвестицията в дълготрайни активи.

С промените се предлага въвеждане на нова насърчителна мярка за възстановяване на част от задължителните осигурителни плащания от инвеститора в качеството му работодател за определен период от време. С приемането на промените ще се въведе и възможност чужденци да пребивават в страната на основание на инвестиционната си дейност.

Подкрепи Economic.bg