Депутатите приеха правила за избор на главен инспектор към ВСС

Предложенията на кандидатите се правят до Комисията по правни въпроси в писмена форма от народни представители в срок до 2 април 2014 г. включително

132 ~ 2 мин. четене

Парламентът прие правила за избор на главен инспектор към Висшия съдебен съвет. Предложенията на кандидатите се правят до Комисията по правни въпроси в писмена форма от народни представители в срок до 2 април 2014 г. включително.

Те трябва да бъдат придружени с писмени мотиви и още приложение № 1 към Решението; подробна автобиография; ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование; декларация по образец, приложение № 2 към Решението, че не е налице обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт; документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж; свидетелство за съдимост; удостоверение от Национална следствена служба.

Всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси: концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител; декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, утвърден от министъра на правосъдието.

Комисията по правни въпроси на отделно заседание, преди изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността главен инспектор в Инспектората на ВСС. Ако кандидатът не е представил необходимите документи, ще получи уведомление, че има срок от 5 дни, за да ги набави.

„Изключително важно е, спазвайки тази формална процедура, да бъдат проведени изключително съдържателни срещи с представители на неправителствения сектор до 2 април - задължително със Съюза на съдиите, представители на Асоциация на прокурорите. Тогава ще можем да опровергаем съществуващото мнение, че предварително се взима някакво задкулисно решение", каза по време на обсъждането Веселин Вучков от ГЕРБ, цитиран от Фокус.

Подкрепи Economic.bg