Димитър Гогов: Продаваме горивото под себестойност

Намалението за крайните потребители ще е несъществено, дори след като Газпром свали цената с 11%, казва изпълнителният директор на „Булгаргаз”

До края на тази година няма да има готова връзка със съседите

6984 ~ 5 мин. четене

Г-н Гогов, кога ще стане факт договореното с Газпром през април намаление на доставката на руски природен газ с 11%?

Споразумение би трябвало да е постигнато, тоест би трябвало да има воля от руска страна да се намали цената на газа за българските потребители срещу защита на техните интереси по определени въпроси, които са от волята и компетенцията на българската държава. От страна на Булгаргаз са изпратени конкретните допълнителни споразумения по договорите, така че намалението да бъде узаконено. В момента в Москва са национални празници по случай годишнината от победата и края на Втората световна война, затова очаквам в дните до края на седмицата да получим официален отговор от тях дали имат забележки по така предоставените документи или са готови да ги приемат.

Kакво следва, ако одобрят документите?

В момента, в който бъде одобрен тектът, го внасям в Съвета на директорите на Булгаргаз, одобрява се и се изпраща в Българския енергиен холдинг за получаване на разрешение за подписване. В момента, когато и нашият руски партньор има правомощия да подпише, документите ще бъдат подписани и ще влязат в сила. И Булгаргаз ще плаща природния газ по цени, по-ниски от тези, които в момента плаща.

По колко Булгаргаз продава в момента газа на крайните потребители?

Ние продаваме 1000 куб.м. газ по малко над 699 лв., в която пределна цена са включени и 19 лева и 73 ст. за пренос на природен газ. Получавайки сумата за пренос от нашите потребители, ние я привеждаме на Булгартрансгаз.

С 11% ли ще бъде по-ниска доставната цена на руски природен газ?

Ориентировъчно около 11% би следвало да бъде. Точният процент ще бъде различен за всяка една практическа сделка, защото разбирате, че за да изчислиш нещо, което ще е в бъдеще, нито можеш да предвидиш количеството, нито по кой договор ще дойде. Крайното разпределние между договорите се прави в края на месеца и в зависимост от това Газпром на кой от своите купувачи предоставя газа, а той на нас.

Хранилището в Чирен празно ли е?

Голяма част от нагнетения от Булгаргаз газ в Чирен е изразходвана през зимата, още повече, че и условията бяха тежки. Имаше необходимост да се покриват неравномерни потребления през тежките зимни месеци. В момента предстои този запас да бъде възстановен, така че да имаме сигурност за следващия зимен сезон.

И следващата зима ли ще разчитаме само на внос на руски и на български природен газ?

Поне такива са засега очакванията, тъй като няма да бъде готово за експлоатация нито едно ново съоръжение, нова инфраструктура, свързваща ни със съседните страни, поне до края на тази година.

В края на годината изтича дългосрочният договор за доставка на руски природен газ. Ще имаме ли скоро нов договор с Москва?

Сегашният договор изтича през декември. Ние имаме желание да има един договор за руски природен газ с Газпром и неговото експортно дружество Газпромекспорт. Подписването на този договор, който ни гарантира доставките на нашите потребители за следващия средносрочен период, е един от двата най-важни момента в работната програма на Булгаргаз за 2012 г. Другият е гарантирането на паричния поток, тъй като финансовото състояние на Булгаргаз не е добро в момента.

Не е добро главно заради нередовните плащания на газа от супувачите на синьото гориво ли?

Две са причините. Паричният поток е обременен заради обема на задълженията на потребителите към нас. Между 6 и 10 са фирмите, които формират основния обем просрочени задължения към Булгаргаз. Втората причина за тежкото финансово състояние на компанията е, че от доста време, може би от година-две, ние продаваме природния газ под себестойността, по която купуваме. Поради тази причина генерираме загуби.

Какво трябва да постигнем в новия средносрочен договор за доставка на руски газ?

Ние се стремим взаимните отстъпки от наша и от страна на Газпром така да бъдат съчетани, че интересите на българските потребители да бъдат защитени. А това да доведе до по-нормално ниво на цените, тоест да бъде съобразено нивото на цената и с покупателната възможност на промишлените предприятия, с цел да се запази тяхната конкурентноспособност и на крайния потребител, чието ниво на доходи не е високо.

Сигурно сте запознат с приетото от министър Добрев предложение на министър Нона Караджова да се създаде нова схема за 100% подпомагане на газифицирането на жилищни сгради с цел намаляване на праховото замърсяване в градове с достъп до газова мрежа, като се използва Фонд Козлодуй...

Това не касае директно Булгаргаз. Но ние приветстваме всичко , което води до увеличаване обема на потребление на природен газ и сме готови да се борим да обезпечим необходимите количества газ за потребителите, които решат да преминат на това гориво.

Дължи ли Булгаргаз пари за газ на Газпром?

Булгаргаз се стреми регулярно да изплаща 100% своите задължения към доставчиците, така че да не дължи нищо, включително и на държавния бюджет.

Ако до края на седмицата се уточнят текстовете на документите за намаляване на цената на руския газ , кога най-рано то ще се отрази върху цената на газа за потребителите? Ще бъде ли намалена цената или пазарите на алтернативните горива преди 9 месеца показват, че договоренот намаление от 11% само ще стабилизира цената?

С риск да бъда неприятен на потребителите на природен газ, защото повярвайте ми -зная колко е неприятно да се плаща висока цена за услугата, и в момента цената, която плащат българските потребители, е под себестойността на покупката на природния газ. Така че тези 11% определено ще намалят цената за нас като дружество и разходите, които ще маме, но реално погледнато в прогозите ни за крайна цена за потребителите, те не биха се отразили съществено. Ние ще предоставим всички документи в ДКЕВР и тя е в правото си да реши каква да бъде пределната цена на газа в този или в следващия регулаторен период.

Каква актуализация на цената бихте поискали от 1 юли?

През последните 9 месеца се наблюдава почти стабилизация на цените на горивата с леки нюанси нагоре или надолу, която показва, че реално голяма промяна в действащата цена не би трябвало да има. Дори фактът, че курсът на долара през последните 9 месеца е бил леко нагоре, обуславя тези 699 лева практически да останат непроменени или ако има промяна, да е несъществена.

Несъществена нагоре или надолу?

Зависи, може да е леко надолу, а може и леко нагоре. Все още има 45 дни до подаване на заявление в ДКЕВР до 10 юни . А след това има и още 10 дни, които имат значение.

 

Таня Киркова

 

Подкрепи Economic.bg