Добивът на въглища замира

Общият индекс на промишленото производство намалява с 2.6% през юли спрямо същия месец на 2012 г.

Снимка: sxh.hu

160 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Добивът на въглища намалява със всеки изминал месец, показва статистиката на НСИ. През юли спадът спрямо предходния месец е 12.4%, а при сравнение със предходната година се наблюдава понижение с 15.9%. Ситуацията в сектора е била по-лоша единствено през март, когато месечното понижение достига 32.8%, а годишното - 57%.

Добивът на въглища е и основната причина за слабото представяне на добивния сектор като цяло, а от там и на общата картина в промишленото производство през юли. Добивната промишленост отчита спад от 15.9% на годишна база и 1.5% ръст спрямо юни. От март 2013 г. всеки месец добивната промишленост намалява с двуцифрен процент, а при добивът на въглища той често надхвърля 50%.

При преработващата промишленост е отчетен 1.2% годишен ръст през юли и 2.3% на месечна база. По-значително увеличение спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 26.1%, при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 20.0%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 19.9%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18.9%, при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 18.3%. Намаление е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили - с 22.7%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 16.9%, при производството на тютюневи изделия - с 14.0%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.5%.

В производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ има намаление със 7.7% на годишна база и ръст от 2.3% на месечна.

Подкрепи Economic.bg