Работодателите ще намалят темпото на наемане на служители

17% от работодателите ще увеличат, а 13% ще намалят персонала си през последното тримесечие

120 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Темповете на наемане на служители от българските работодатели се очаква да намалеят през четвъртото тримесечие, става ясно от най-новото обзорно проучване на Manpower за заетостта. Данните показват, че от 750 работодели, които са участвали в проучването, 17% заявяват, че възнамеряват да наемат работници в периода октомври-декември, докато 13% заявяват, че планират да намалят своя персонал.

Резултатът от това е нетна прогноза за заетостта от +4%, което е значителен спад от -10 процентни пункта спрямо предишното тримесечие и -1 процентен пункт спад на годишна база.

Работодателите в сектор "Производство" и в региона на Пловдив са с най-добри планове за наемане на персонал през четвъртото тримесечие.

Бизнесът в 3 от всички 5 региона споделя, че ще наема персонал през следващото тримесечие. Най-оптимистични нагласи отчитат работодателите в София и Пловдив. "Обещаващата прогноза е в следствие на силните очаквания в ВРО сектора както и в производството. В момента имаме повече от 2150 отворени позиции за кандидати владеещи английски език и/или друг европейски език", коментира Надя Василева, управляващ директор на Manpower за България, Сърбия и Хърватия.

Според нея другите позитивно влияние оказват новооткритите магазини Била в Пловдив и София, както и китайските компании, които търсят български партньори в производството на храни, вода и напитки. "От друга страна - районът на Русе има песимистични прогнози вероятно заради проблеми на фабрика за производство на локомотиви. Друг регион, който показва ниски нива на наемане е бургаският, който разчита главно на летния туризъм", обяснява Надя Василева.

Най-оптимистични са очакванията на работодателите са в секторите "Производство", "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги", както и в сектора на строителството. Хотелиери и ресторантьори обаче са най-песимистично настроени за наемане на персонал през последното тримесечие.

Подкрепи Economic.bg