Доходността на 5-годишния дълг намаля до 2%

Това е втори пореден спад на доходността по средносрочната бенчмаркова емисия

100 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Доходността по 5-годишните държавни ценни книжа (ДЦК) се понижи до 2.03%, показват резултатите от проведения днес аукцион от Българска народна банка (БНБ) за продажбата на облигации на обща стойност 50 млн. лв.

Това е втори пореден спад на цената по емисията с 5-годишен матуритет. На аукциона преди месец постигната доходност по средносрочната бенчмаркова емисия намаля до 2.35%, а на търга през август беше постигната средна доходност от 2.38%.

До участие в днешния аукцион бяха допуснати поръчки с обща номинална стойност 109.2 млн. лв. От тях несъстезателните са били 13.4 млн. лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.18, а средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 103.57 лв. на 100 лв. номинал, сочат данните на БНБ.

Датата на плащане за одобреното количество е 23 октомври 2013 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

Подкрепи Economic.bg