Доходността по българските ДЦК продължи да пада

Банките взеха 45% от предложените 10.5-годишните бенчмаркови държавни ценни книжа на първия аукцион за 2013 г.

3572 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Доходността по българските държавни ценни книжа (ДЦК) продължи да пада и през новата 2013 г. Това стана ясно след проведения днес аукцион за продажбата на 10.5-годишни бенчмаркови ДЦК, след който доходността се понижи до 3.43%. Понижението е минимално спрямо предходния аукцион където постигнатата доходност по същата емисия беше 3.45%, съобщиха от Министерство на финансите (МФ). Преди година, през януари 2012 г., доходността беше 5.35%.

На днешния аукцион бяха подадени поръчки за 177 млн. лв., при предложено количество облигации за 50 млн. лв. Падежът на емисията е юли 2023 г. "Облигацията е от приоритетно значение за България, тъй като доходността й на вторичен пазар през тази година ще се използва от Европейската централна банка (ЕЦБ) за изчисляване на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване (критерий от Маастрихт)", коментират от МФ.

Най-активни бяха банките, които записаха 45% от предложените ДЦК. Застрахователни и животозастрахователни дружества купиха 22.5% от съкровищните бонове, инвестиционни посредници и договорни фондове взеха 14.6% от облигациите, а пенсионни фондове записаха 13.5% от предложените ДЦК. Други инвеститори купиха 4.4% от книжата.

Подкрепи Economic.bg