Държавата продава дълг за 50 млн. лв.

Годишната лихва е 4%

96 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Държавата продава дълг за 50 млн. лв. на аукцион, който е насрочен за следващия понеделник 11 март. Това стана ясно от съобщение на Българска народна банка, която ще продаде държавните ценни книжа (ДЦК).

Съкровищните облигации са със срочност 10.5 години с фиксиран лихвен процент и падеж на 9 юли 2023 г. Годишната лихва е 4%. Срокът за плащане на одобреното количество е 13 март 2013 г.

На последния проведен аукцион за емисия със същия срок постигната доходност продължи да пада, като е началото на март намаля до 3.43%. Понижението беше минимално спрямо предходния аукцион, на който постигнатата доходност по същата емисия беше 3.45%. През януари 2012 г., доходността беше 5.35%.

Най-активни през януари тази година бяха банките, които записаха 45% от предложените 10.5-годишни ДЦК. Застрахователни и животозастрахователни дружества купиха 22.5% от съкровищните бонове, инвестиционни посредници и договорни фондове взеха 14.6% от облигациите, а пенсионни фондове записаха 13.5% от предложените ДЦК.

Подкрепи Economic.bg