Държавата се разплати за "Водното огледало"

Правителството е превело 5.4 млн. лева по сметката на МРРБ за цялостното погасяване на задълженията по проекта в Кърджали

Министерството на регионалното развитие и благоустройството получи 5 441 254 лв. за погасяване на т.нар. „Водно огледало” в Кърджали, съобщиха от правителствения пресцентър. Със средствата ще бъде изплатена законната лихва за забава по проекта за укрепване на бреговете на р. Арда в района на Кърджали. Днешното решение е било прието от правителството неприсъствено.

От Министерски съвет подчертават, че тази лихва е била намалена с 15 на сто след постигнато споразумение между кабинета и изпълнителя на обекта – ДЗЗД Обединение „Арда Кърджали.

"Водното огледало" в Кърджали беше открито през 2009 г. Разходите по строителството му обаче не бяха изцяло платени. През февруари т. г. Министерският съвет даде 23 918 010 лв. за погасяване на задълженията за периода от 2007 г. до средата на 2009 г.


Извършването на плащането ограничи загубата за държавния бюджет в размер на лихвата, която продължаваше да се начислява върху дължимата сума. Започнаха и преговори за 15-процентно редуциране на дължимата лихва.

От Министерският съвет припомнят, че беше взето и решения за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, които се използват за изграждането на участъци от Софийския околовръстен път, обходния път на Враца и на автомагистрала „Тракия”. Терените се намират в землищата на София, Враца, с. Нефела, община Враца, и на с. Кабиле, община Тунджа.

Средствата, необходими за отчуждителните процедури, се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура”.


Решенията може да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от обнародването им в „Държавен вестник”.

Коментари: 0