Две дела срещу България в Брюксел

Кабинетът с 221 мерки за въвеждане на европейските изисквания

Брюксел е завел две дела срещу България, започнати са и девет наказателни процедури. Това става ясно от отчета за изпълнение на плана за действие за 2012 г., който беше одобрен на последното правителствено заседание, съобщи агенция Стандарт нюз.

Делата в Страсбург са заведени на 29 март заради забавяне на новата методика за инфраструктурните такси и на референтния документ за състоянието на железопътната мрежа. Само заради либерализацията на енергийния пазар срещу София са започнати две наказателни процедури. Другите са за забавяне на наредби, засягащи биогоривата, за придобиване на квалификация "монтажник", за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за останалите видове транспорт.

Планът за действие за 2012 г. включва 221 мерки, от които 80 са със срок на изпълнение до 31 март. От тях са изпълнени 47-59%. Като слабост в доклада се посочват недобрата координация между ведомствата, отговорни за въвеждането на директивите на ЕС, и дългите периоди на вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване на проектите на актове, което води до неспазване на сроковете за внасяне в Министерския съвет и изоставане при изпълнението.

Коментари: 0