ЕК облекчава банковото законодателство в Съюза

Потребителите често плащат по-скъпо за услугите, предоставяни от тяхната банка като срещат трудности при получаването на яснота относно различните банкови такси

76 ~ 2 мин. четене

Европейската комисия (ЕК) ще изготви специално законодателство, което да улеснява взаимодействието между банковите институции и физическите и юридически лица на територията на Европейския съюз (ЕС). Мерките ще гарантират прозрачността и съпоставимостта на таксите за разплащателни сметки, условията за смяна на банкова сметка и достъпа до основна разплащателна сметка, съобщиха от представителството на институцията в България.

Законодателството в областта на единния пазар осигури възможност на банките да извършват дейност в Съюза и да предлагат своите услуги през граница, но тази гъвкавост не се отнасяше за гражданите. С новия закон те вече ще успяват да си открият сметка в друга страна от ЕС и лесно ще прехвърлят сметката си от една банка в друга. Освен това потребителите често плащат по-скъпо за услугите, предоставяни от тяхната банка като срещат трудности при получаването на яснота относно различните банкови такси, посочват от ЕК.

Ако предложението на институцията бъде прието, доставчиците на платежни услуги ще трябва да предоставят на потребителите списък с най-разпространените услуги и таксите, налагани за всяка от тях, справка за таксите, налагани от доставчика през последните дванадесет месеца за услугите по разплащателната сметка, а по искане на клиента и речник с терминологията в областта на разплащателните сметки. Така всеки ще може да открие разплащателна сметка в която и да е държава в ЕС и да получава заплатата си по нея.

Всички тези документи ще трябва да се изготвят от банките в стандартен формат, за да може клиентите по-лесно да сравняват офертите на различни доставчици на платежни услуги. Изисква се също така да бъде създаден поне един независим уебсайт във всяка страна от Евросъюза, в който да се публикува информация за таксите на различните доставчици на платежни услуги.

С текстове от предложената директива ще се улесни и процесът по смяна на банкова сметка, като доставчиците на платежни услуги ще трябва да осъществят прехвърлянето безплатно. Предвижда се също така да се даде възможност на потребителите на банкови услуги да откриват разплащателна сметка при всеки доставчик на платежни услуги в ЕС, дори когато доставчикът се намира в страна, в която потребителят не пребивава постоянно.

На доставчиците на платежни услуги няма да бъде позволено да използват финансовото състояние на дадено лице като основание да откажат откриването на банкова сметка, поясняват от ЕК.

Подкрепи Economic.bg