ЕК отваря пътя за 4G технологиите

Решение на Еврокомисията ще позволи на ЕС да разполага с до два пъти по-широк спектър за високоскоростни безжични широколентови услуги от САЩ

Европейската комисия реши да добави още 120 MHz към радиочестотния спектър за технологиите от четвърто поколение като LTE (Long Term Evolution), работещи в обхвата 2 GHz. Понастоящем тази радиочестотна лента се използва само за безжични съобщителни услуги UMTS (универсална мобилна далекосъобщителна услуга), познати като мрежи от 3 поколение.

Решението задължава държавите членки да осигурят съответния спектър най-късно до 20 юни 2014 г. и определя хармонизирани технически условия, които да позволят съвместното използване на различни технологии. По този начин ЕС ще разполага с до два пъти по-широк спектър за високоскоростни безжични широколентови услуги от САЩ, а именно около 1000 MHz.

Решението на Комисията означава, че мобилните оператори ще могат да инвестират в подобряване на мобилните мрежи, което ще е от полза за цялата икономика, а с течение на времето потребителите ще се радват на по-бърз пренос на данни и повече широколентови услуги, добавят от пресслужбата на ЕК.

„Този допълнителен спектър за технологиите от четвърто поколение в Европа означава, че можем по-добре да отговори на променящото се и нарастващо търсене на широколентов достъп.
"Държавите членки трябва да предприемат бързи действия за промяна на съществуващите лицензи. Всички имаме полза от по-бързи безжични връзки в Европа", заяви заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

Радиочестотният спектър е изключително ценен, но все по-оскъден ресурс. Неговото социалноикономическо значение нарасна съществено, след като безжичните услуги като широколентовият достъп и интернет са все по-разпространени във всички области на стопанската дейности и ежедневието. Източници от отрасъла прогнозират, че глобалният мобилен пренос на данни ще се увеличава с 26 % годишно до 2015 г. Дотогава повече от 7 милиарда телефона, таблета и други мобилни устройства ще могат да се свързват към интернет.

С решението се налага хармонизирано либерализиране в държавите членки на обхвата 2 GHz (радиочестотната лента 1920-1980 MHz сдвоена с лентата 2110-2170 MHz), с което се предотвратява фрагментиране на пазара при бъдещото използване на този обхват.

Премахването на технологичните ограничения ще позволи гъвкавост при използването на радиочестотните ленти, което представлява рентабилен начин за внедряването на авангардна безжична инфраструктура в отговор на пазарното търсене.

Коментари: 0