ЕК ще бори данъчните измами с нова платформа

В платформата ще участват заинтересовани страни от различни сфери на дейност

120 ~ 2 мин. четене

Европейската комисия (ЕК) представи нова платформа за добро управление в областта на данъчното облагане, съобщиха от Информационния център на Комисията в София. Тя е част от целенасочените усилия, които европейските лидери полагат за борба с данъчните измами и избягването на данъци.

Чрез новата платформа ще се следи напредъкът, постигнат от държавите-членки при решаването на проблеми като агресивното данъчно планиране и данъчните убежища в съответствие с препоръките, отправени от Комисията миналата година. Целта е да се гарантира, че държавите-членки предприемат реални и ефективни действия за преодоляване на тези проблеми въз основа на координирана рамка на ЕС.

В платформата ще участват заинтересовани страни от различни сфери на дейност — национални данъчни администрации, Европейския парламент, предприятия, академични среди, неправителствени организации и други заинтересовани страни. По този начин ще се улесни диалогът и обмяната на експертен опит, което от своя страна може да послужи за изграждане на по-координиран и ефективен подход на ЕС в борбата с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане.

„Борбата с данъчните измами е борба за запазване на справедливите системи на данъчно облагане, конкурентоспособност на икономиката и солидарност между държавите членки. Залогът в тази битка е твърде голям, за да бъде загубена. Затова приветстваме всички държави членки, които с готовност я подемат отново. Сега е моментът за реални действия. Платформата, която откривам днес, ще помогне на държавите членки да бъдат бдителни и в готовност за действие. Чрез нея ще успеем да постигнем резултати, които да отговорят на очакванията по отношение на борбата с укриването на данъци“, заяви Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите.
Платформата за доброто управление в областта на данъчното облагане бе една от инициативите в плана за действие на Комисията срещу укриването на данъци, който бе представен през декември 2012 г. В състава и ще влязат 45 членове – по един представител на високо ниво от данъчната администрация на всяка държава-членка, както и максимум 15 представители на неправителствени организации, които ще бъдат назначавани от Комисията чрез открита процедура за кандидатстване.  

Подкрепи Economic.bg