ЕК заведе дело срещу България заради данъчни облекчения за САЩ

Страната ни не е привела двустранното си споразумение за техническа помощ със САЩ в съответствие с правото на ЕС

3563 ~ 1 мин. четене

Европейската комисия заведе дело срещу България в Съда на ЕС, тъй като страната не е привела двустранното си споразумение за техническа помощ със САЩ в съответствие с правото на ЕС, съобщават от институцията.

При присъединяването си към ЕС България пое ангажимент да вземе всички необходими мерки, за да приведе действащите си споразумения със страни извън Съюза в съответствие с правото на ЕС. Сред тях е двустранното споразумение за техническа помощ със САЩ, по силата на което България премахва облагането с мито и ДДС на вноса на продукти, свързани с финансирани от САЩ проекти за подпомагане. Това не е разрешено по правилата на ЕС за митата и ДДС, отбелязва ЕК.

Комисията поиска от България да измени споразумението в съответствие с правото на ЕС или да го прекрати едностранно. Тъй като България не направи това, Комисията завежда дело в Съда на ЕС.

Според правилата на ЕС за митата митнически облекчения могат да се прилагат само при специфични обстоятелства. Например някои привилегии и имунитети са позволени, когато организации се учредяват по международното право или когато със страни извън ЕС се сключват споразумения за културно, научно или техническо сътрудничество.

По правилата на ЕС за ДДС освобождаването на вноса от ДДС може да се позволи по дипломатически споразумения. Нито едно от данъчните и митническите облекчения в споразумението между България и САЩ не отговаря на тези критерии. Ето защо не могат да се прилагат облекчения за вноса на стоки за финансирани от САЩ проекти за подпомагане в България.

Подкрепи Economic.bg