ЕС със 7 препоръки към страната ни

Част от препоръките, които ЕК отправи към България са свързани с ускоряване усвояването на еврофондовете, с подобряване качеството на съдебната система и по-успешна борба с корупцията

80 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

България получи 7 насоки, свързани с вътрешната ситуация в страната. Това стана ясно от годишните икономически препоръки към 27-те страни-членки на Европейския съюз (ЕС), които Европейската комисия (ЕК) публикува. Пакета от препоръчки е специфичен за всяка страна-член на общността.  

Част от препоръките, които ЕК отправи към България са свързани с ускоряване усвояването на еврофондовете, с подобряване качеството на съдебната система и по-успешна борба с корупцията. Запазването на стабилна бюджетна позиция и подобряване на икономическия растеж, е основна препоръка към странта ни. Въвеждане на еднаква пенсионна възраст за жени и мъже, както и засилване контрола на отпускане на инвалидните пенсии е друга препоръка, която България получава от ЕК.

Много важен въпрос, на който трябва да се обърне внимание, е ускоряването на младежката заетост. Подобряването събираемостта на данъците и засилване на борбата със сивата икономика, са сред другите препоръки на ЕК. България трябва да подобри и съответствието между кадрите, завършващи висшите учебни заведения у нас и нуждите на пазара на труда. Всички препоръки ще бъдат обсъдени на срещата на евролидерите през юни.

Подкрепи Economic.bg