Едва 14 български компании в топ 500 на Coface

"Лукойл Нефтохим" се нарежда на 19-о място сред най-големите в Централна и Източна Европа

3629 ~ 4 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Eдва 14 български компании попадат в  традиционната класация на най-големите компании в Централна и Източна Европа - Caface ЦИЕ Топ 500 за 2012 г. Тя подрежда дружествата в региона по техния оборот, като в допълнение анализира и данни за броя на служителите, за секторни и пазарни рискове.

"В класацията има 14 български компании, начело с "Лукойл Нефтохим" на 19-та позиция и "Аурубис на 51-ва. Като цяло от родните компании преобладават тези в енергетиката и петролната промишленост, което е и в съответствие с профила на цялата класация", коментира Милена Виденова, управител на Coface за България.

През 2011 г. броят на българските компании в класацията беше 16, а през 2010 г. - 17. Страната ни се отличава с още една интересна особеност в Coface ЦИЕ Топ 500 - едва 0.3% от работната сила е заета в компании, попадащи в класацията, с което се нарежда на последно място. За конкурентоспособността на България има значение и друг показател - общия оборот на компаниите в класацията, който е 16.098 млрд евро, по който страната ни заема осма позиция. Този показател обаче отбелязва незначителен спад - 1% спрямо стойността за 2011 г.

"Очевидно и за развиващата се част от Европа 2012 г. и 2013 г. са били трудни години. Анализът на Топ 500 компании в региона показва обаче, че дори и в трудните икономически времена, тук има потенциал за растеж. Водещите компании в класацията са увеличили оборота си с 5%, което е показател за тяхната важност не само в региона, но и за цяла Европа.", коментира Катаржина Комповска, Изпълнителен директор на Coface за Централна Европа.

"Лукойл Нефтохим Бургас" се придвижва от 25-то място в региона за миналата година на 19 позиция с 22% увеличение в оборота и намаление от 30% в нетната загуба за 2012 г. спрямо предходната година. "Аурубис България" се премества от 47 на 51 място в класацията на Coface, като годишният оборот на компанията намалява със 7.6% в посока намаление, а също и печалбата - с 11.1%. "Лукойл България" се премества с една позиция нагоре, заемайки 71-то място.

Освен "Аурубис България", още две са българските компании, които заемат по-ниска позиция в класацията в сравнение с предходната година. Това са "ОМВ България" (от 189-то място се премества на 200) и "Мобилтел" (от 390-то на 416-то място). ОМВ България бележи спад от 5.5% в оборота, и от 2.3 млн. евро нетна печалба, през 2011 г., за миналата финансовият резултат на компанията е загуба от 3.7 млн. евро. Спадът в годишния оборот на "Мобилтел" е 13.2%, докато печалбата за 2012 г. бележи ръст от 20.9%.

10 от 14-те български компании включени в актуалната класация Coface ЦИЕ топ 500 заемат по-висока позиция в сравнение с миналогодишната. НЕК ЕАД остава на 86 позиция без промяна. Две български компании отпадат от класацията за тази година - "Стомана Индъстри" и "Космо България Мобайл".

Големите играчи

Въпреки икономическата криза, компаниите в Кофас ЦИЕ Топ 500 са увеличили общия си оборот през 2012 г. с 5%, надвишавайки 628 млрд. евро. Това представяне обаче не води до добри резултати по отношение на нетната печалба. Ако през 2011 г. най-големите компании от Централна и Източна Европа отбелязаха увеличение на печалбите си, за 2012 г. те намаляха с близо 32% до 20 млрд. евро.

Броят на служителите в компаниите от Кофас ЦИЕ Топ 500 се увеличава леко - с 1.5% в сравнение с миналата година. Картината обаче е доста разнородна, увеличената безработица често върви ръка за ръка с промени в големите компании, както показва проучването.

Топ държавите

Повечето от големите компании от региона на Централна и Източна Европа идват от Полша, която дава повече от една трета от най-големите компании в областта (171 на брой, 34.2% от всички). По този начин страната затвърждава водещата си позиция и отбелязва увеличение с 6% на общия оборот спрямо предишната година, достигайки 234 млрд. евро. Полските компании са на върха и по отношение на нетната печалба, която е общо 8.460 млрд. евро.

Унгария е на второ място по брой фирми в класацията Кофас ЦИЕ Топ 500 (66; 13.2%) с ръст на общия оборот до 240 млрд. евро., докато през 2011 г. беше на трето. Кофас обаче препоръчва страната да бъде следена внимателно, тъй като нетната печалба годишна база отбелязва сериозно намаление от 27.5%.

Румъния застава на трето място, измествайки Украйна от него. Това може да се обясни с увеличение от 22,7% на броя компании в класацията - общо 54. По показателите оборот и печалба обаче страната на пета позиция в класацията.
 
Печеливши и губещи сектори

В петролния сектор работят най-много от компаниите в класацията Кофас ЦИЕ Топ 500. 65 компании генерират печалба в размер на общо 162 млрд. евро. Трудната година личи съществено в този сектор, общата нетна печалба се е свила с 34.6%. На следващо място са компаниите в областта на енергетиката, които не могат да достигнат половината оборот на тези в петролния сектор (76 млрд. евро). Средната скорост на ръст в сектора е доста обещаваща (11%), но компаниите тук реагират на намаленото търсене на енергия заради рецесията освобождавайки персонал (спад от 12,9%) и преживявайки остър спад в печалбата. Автомобилният сектор тази година успя да влезе в Топ 3 - това са 42 компании, реализирали почти 63 млрд. евро оборот, най-голям дял от който идват от Чехия и Словакия Skoda Auto SS, Volkswagen Slovakia, KIA Motors ).

Подкрепи Economic.bg