Европейската Зелена седмица с конференция в София

Министър Нона Караджова ще открие Международната конференция „Управление на водите в Централна и Източна Европа - проблеми и предизвикателства

Министър Нона Караджова ще открие двудневна Международна конференция „Управление на водите в Централна и Източна Европа - проблеми и предизвикателства”, организирана от  Министерство на околната среда и водите съвместно с Басейнова дирекция – Пловдив.

Форумът е съпътстващо събитие на европейската Зелена седмица, организирана от Главна дирекция „Околна среда” на Европейската комисия. През тази година акцент за провеждането на Зелената седмица, предхождаща Световния ден на околната Среда, 5 юни, е темата за водата като един от най-ценните ресурси за живота на планетата.

Поканени за участие са експерти, които са ангажирани с дейности, свързани с управлението на водите в Централна и Източна Европа и Балканите, членове на Мрежата на басейновите организации в Централна и Източна Европа (CEENBO) и български специалисти.

Форумът ще предостави възможност  за обмяна на опит в прилагането на европейското законодателство и дискусии по прилаганите стратегии и добри практики за подобряване състоянието на водите, както и за възможните решения за справяне със засушаването, недостига на вода и наводненията. Експертите ще дискутират как по устойчив начин да се съвместяват политиките за енергията от възобновяеми източници и защитата на свързаните с водата екосистеми.

Коментари: 0