Финансовото богатство на хората надхвърли 50 млрд. лв.

Домакинствата се въздържат от поемането на нови задължения, а вместо това изплащат натрупаните до момента

3668 ~ 2 мин. четене

Финансовото богатство на домакинствата надхвърли 50 млрд. лева, нараствайки с 12% годишно през 2012 г. Това е записано в редовния доклад "Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища, първо тримесечие на 2013 г.", изготвен от "Индъстри Уоч".

Домакинствата се въздържат от поемането на нови задължения, а вместо това изплащат натрупаните до момента дългове към банки, лизингови дружества и компании за бързи кредити. По този начин общите задължения на населението към финансови институции намаляват с 400 млн. лева в рамките на година. Нетното финансово богатство, което отчита дълга, нараства с 5.7 млрд. лева през изминалите 12 месеца, пише в доклада.

2/3 от увеличението на финансовото богатство се дължи на нарастването на банковите влогове. Българите продължиха да натрупват спестявания в банките с относително бързи темпове от 11-12% в началото на 2013 г. В резултат на нововъведения данък върху лихвите по срочните влогове, растежът им видимо се забавя до 5% в началото на 2013 г. За да избегнат облагането, все повече домакинства се насочват към безсрочните и спестовни депозити, които нарастват съответно с 15% и 34% годишно. Интересът на домакинствата към взаимните фондове също се съживява през четвъртото тримесечие на 2012 г.

Цените на жилищата паднаха за пореден път през четвъртото тримесечие на 2012 г. - до 447 евро на кв.м. средно за страната. От началото на кризата цените на недвижимите имоти са се понижили кумулативно с 38%. Все още обаче няма трайна стабилизация на цените на имотите. Притокът на чужди капитали остава слаб, а ипотечната активност ниска. Достъпността на жилищата за хората с постоянна заетост и стабилен доход обаче се подобрява. Покупателната способност на средната месечна заплата, измерена в жилищна площ, се повишава с 10% в рамките на година.

В резултат на поредното понижение на цените на имотите, стойността на градските жилища в страната намалява с 2.1 млрд. лева през 2012 г. - до 139 млрд. лева. Заради ръста на финансовите спестявания съвкупното (финансово и жилищно) богатство на населението се увеличава с 3.2 млрд. лева през изминалата година до близо 190 млрд. в края на 2012 г.

"Индъстри Уоч", www.iwatchbulgaria.com

Подкрепи Economic.bg