Фирмите без дейност също подават данъчни декларации

Срокът е 1 април 2013 г.

168 ~ 1 мин. четене

Фирмите, които не са упражнявали дейност през годината също трябва да подадат данъчна декларация за облагане с корпоративен данък, съобщава официалният сайт на Националната агенция за приходите (НАП).

Компаниите не са задължени да подават празен годишен отчет за дейността, а само декларация за неактивност в териториалното подразделение на статистиката. Срокът за подаване на декларацията е 1 април 2013, уточняват още от агенцията.

НАП припомня, че глобите за неподадени в срок декларации (включително за лицата, които не са упражнявали дейност през годината) са от 500 до 3000 лв., а за деклариране на неверни данни и неподадени приложения от 100 до 1000 лв.

Декларациите за облагане с корпоративни данъци се подават лично от данъчно задължените лица или от упълномощен представител в офисите на НАП по регистрация, по пощата с обратна разписка или по интернет, подписани с електронен подпис.

Подкрепи Economic.bg