Фирмите теглят кредити, домакинствата връщат заемите

Изтеглените суми от предприятията се повишават с 5%, а от физическите лица намаляват с 1%

104 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

През 2012 г. фирмите са изтеглили повече кредити, докато заемите за домакинствата са се свили, сочат данните на Българска народна банка (БНБ). В края на декември миналата година търговските банки са отпуснали общо 53.83 млрд. лв. заеми, което е повишение от 2.9% на годишна база.

Кредитите за предприятията са нараснали с 5% на годишна база до 35.11 млрд. лв. В абсолютна стойност повишението е 1.68 млрд. лв. Ръстът се дължи главно на на големите заеми - от над 1 млн. лв., които се повишават с 1.9% до 26.51 млрд. лв.

Обратна е тенденцията при отпуснатите кредити на домакинствата. На годишна база през 2012 г. заемите за физически лица са намалели с 1% до 18.72 млрд. лв. По-сериозно повишение има при изтеглените малки кредити - до 1000 лв. Общата им стойност към 31 декември е 498.95 млн. лв., като нараства с 6.1% спрямо края на 2011 г. Спадът на заемите за домакинствата между 5 и 10 хил. лв. е 131.12 млн. лв., или 6.15 през 2012 г. Общата стойност на тези кредити е 2.02 млрд. лв.

Делът на лошите и преструктурирани заеми е 24.5%, като спадът е с 1.7% спрямо септември.

Подкрепи Economic.bg