Франция стимулира инвестициите чрез продажба на държавни фирми

Правителството предвижда продажба на акции в дружества с държавно участие, сред които производителя на автомобили Renault, енергийната компания EDF и телекомуникационната компания Orange

Правителството на Франция представи план, който ще доведе до ръст на инвестициите в страната през следващото десетилетие. За целта ще бъдат разходвани 12 млрд. евро, които ще бъдат набрани чрез продажба на държавни фирми, съобщава Financial Times.

Инвестиционната програма обаче няма да стартира преди 2016 г., за да не попречи на плановете на правителството да свие бюджетния дефицит до 3% от БВП през 2015 г., което е едно от изискванията на ЕС.

„Инвестициите и бюджетната дисциплина вървят заедно. За да се спазва финансовата стратегия на страната разходите, свързани с инвестициите, ще нарастват постепенно", заяви френският премиер Жан-Марк Еро. 

За да осигури средства за стимулиране на инвестициите френското правителство предвижда продажба на акции в дружества с държавно участие. Като такива се спрягат производителя на автомобили Renault, енергийната компания EDF и телекомуникационната компания Orange.

Предвижда се основната част от средствата, които ще се генерират при продажбата на тези активи, е да бъдат насочени към изследователски центрове и университети, към индустриите, свързани с дигиталните технологии, космическите технологии, фармацевтика и здравеопазване, възобновяеми форми на енергия.

Коментари: 0