Хората по-трудно изплащат заемите си от фирмите

Растящите разходи и замразените или намаляващи доходи карат потребителите да теглят по-краткосрочни кредити, твърди Неделчо Спасов, изпълнителен директор на Изи Асет Мениджмънт АД

Автор: Атанас Христов

- Господин Спасов, в данните на БНБ се вижда ръст на краткосрочните бързи кредити и спад на тези над 5 години. Кои са факторите за това?

Основният фактор е несигурността сред хората, че в по-дългосрочна перспектива ще успяват да погасяват кредита си. Те не са сигурни, че ще взимат същите заплати в близка перспектива и в по-дългосрочен план не се чувстват уверени, че ще могат да си покриват разходите.

Общо взето тази несигурност е фокусирана върху вземане на по-краткосрочни кредити и бързото им изплащане, защото дългосрочните водя до ангажимент за по-дълъг период. Кризата, която тресе, прави българина разумен при вземането на кредит. Заради стагнацията на доходите и увеличаване на разходите, които наблюдаваме в момента се предпочитат по-краткосрочните заеми...

 

- За да са сигурни хората, че ще могат да си върнат кредита...?

Да. Има голяма прозрачност на пазара и би трябвало кредитната надеждност на всеки да е проверена. Кредиторите имат достатъчно информация и ако българинът иска да има достъп до последващо финансиране трябва да си поема ангажиментите по изплащане на заемите. Затова всеки гледа да вземе кредит, когато има нужда и такъв, какъвто може да си позволи. Предвид общата несигурност - какво ще стане след 5 или 10 години, клиентът си казва "по-добре да взема малък кредит, с който съм сигурен, че ще се справя".

 

- Гражданите теглят по-малки и от бързите кредити, докато фирмите взимат повече заеми. Страхуват ли се хората да теглят бързи кредити и да потребяват?

Ние не работим с фирми и не мога да кажа каква е ситуацията там. Ние кредитираме физически лица, които искат да имат усещането за спокойствие, че ще могат да си посрещнат ангажиментите и се фокусират върху по-краткосрочните кредити.

Нямам преки наблюдения, но ми се струва, че фирмите не би трябвало да са много по-добре. Може би ако се сравнява с миналата година, когато пазарът на фирмени кредити бе свит, а сега се отпускат повече, е нормално нещата сега да са много по-добре. Зависи от базата.

Това, което чета и виждам от работата с нашите клиенти, фирмите няма как да са много по-добре от гражданите по линия на възможността да си изплащат кредитите. И фирми, и граждани са затруднени.

 

- Лошите бързи креди растат сериозно. Защо?

Моето обяснение е, че има сериозна стагнация и фирмите работят все по-трудно в тези условия. Да не говорим за увеличаване на възнагражденията на работниците. По-скоро се говори за намаляване на заплати, свиване на разходи, оптимизация, намаляване на персонала и т.н. Всичко това рефлектира в по-малко доходи за гражданите.

В същото време разходите нарастват осезаемо - тока поскъпва, горивата също, а от там и храните. Разходите растат, докато приходите, ако не загубени или сериозно намалели, остават около нивата от миналата година. Затова става все по-трудно да се изплаща кредит.

 

- Значи ли това, че за гражданите е по-трудно да си изплащат заемите?

Определено е по-трудно, защото тази ситуация със замразени доходи и увеличаващи се разходи е вече втора-трета година подред. Хората вече са на ръба и лека-полека започват да свалят гарда. Първо вземат ипотечен кредит, където в общи линии плащат. След това обаче идва времето за сметките, вземат бърз кредит, успяват първите един-два пъти да си платят, но в определен момент нямат възможност. Средата е много трудна!

 

- Ваше изследване показа, че все повече се теглят бързи кредити за плащане на сметки. Кои са факторите за това?

Всеки си прави сметка на семейния бюджет, но когато разходите растат, а доходите остават същите или намаляват, хората започват да изнемогват. Месец за месец успяват да си покриват бюджета, но ако се появи дупка, проблема се решава с бърз кредит. Българинът просто живее месец за месец.

 

- Очаквате ли да се теглят повече кредити за почивка през третото тримесечие?

По-скоро не. Тази година хората ще се фокусират върху закърпването на бюджета. Българинът гледа доста сериозно на ангажиментите си и знае, че трябва да си плаща кредитите, които взема. Не мисля, че клиентите ще вземат допълнителен заем за почивка или забавление.

 

- Ще отчете ли ръст пазарът на бързи кредити през цялата 2012 г.?

Според мен ще има ръст, при това сериозен - в рамките на 20%. При нас очакваме дори 30%. Това се дължи най-вече на факта, че все повече българи имат затруднения да не нахвърлят наличния бюджет и им се налага все по-често да прибягват до временни решения. Те не са чак толкова лоши, но не би трябвало всичко да е свързано само с плащането на сметките или покриването на текущите разходи.

Коментари: 0