И БТПП с резерви към бюджета

От бизнес организацията обявиха, че отрицателните аспекти в бюджета са свързани с данъчно-осигурителните мерки

176 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Основните критики на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) към проектобюджета за 2012 г. са свързани с някои данъчно-осигурителни мерки. Това става ясно от изразеното становище, след проведената днес среща на Тристранния съвет.

Според бизнес организацията сред отрицателните аспекти в проекта на консолидирания бюджет на ДОО са увеличаващите се трансфери от републиканския бюджет на 4 772 млн. лв. през 2013 г. спрямо 4 587 млн. лв., заложени в Проекта на бюджета за 2012 г. От там изтъкват, че транферите осигуряват над 50% от приходите в ДОО. Нереформираната пенсионна система и влошената ситуация на пазара на труда оказват своята тежест в приходната и разходната част на бюджета.

Също така според тях остава неравностойното разпределение при осигурителната тежест между работодатели и работници съответно (60/40) през 2013 г., което също е неприемливо за бизнеса.

"Увеличава се осигурителната тежест, като се предвижда нарастване на горният размер на максималния осигурителен доход от 2 000 лв. на 2 200 лв. Търсеният ефект от повече приходи от осигуровки остава под съмнение поради вероятното укриване на доходи в следствие на промяната и увеличение на неформалния сектор", се казва в становището.

Не се предвижда промяна в заплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, като работодателят ще продължи да изплаща първите три дни, вместо само първия ден. Тази мярка бе въведена като временна антикризисна от 2010 г., а с проекта на бюджета за ДОО се залага като норма.

Изброените по-горе отрицателни аспекти ще допринесат за увеличаване на тежестта върху бизнеса, нарастване дела на сивия сектор и като цяло намаляване на възможностите за растеж през 2013 г.

Подкрепи Economic.bg