Икономиката ще расте, ако увеличим износа

Иновативните компании ще са най-успешни през 2014 г., смята Камен Колев, зам.-председател на БСК

Снимка: БГНЕС

3668 ~ 2 мин. четене
Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева

Какви са очакванията Ви за 2014 година?

Очакванията ми за икономическата 2014-а са умерено оптимистични. Основават се на постигнатия ръст на БВП за третото тримесечие на 2013-а на годишна база от 0,7% сезонно изгладени данни. Измерен като индекс на физическите обеми ръстът на БВП за деветмесечието е също 0,7%. Или вероятността годината да завърши с растеж, по-висок от очаквания 0,6%, е голяма. Наблюдава се ръст в продажбите на дребно отново на годишна база за септември 2013 от 6,2%, и за октомври 2013 от 6,9%. Влошаването при безработицата е минимално - за третото тримесечие наетите спадат с 20 000 човека, но се увеличават самонаетите със 17 000, т.е нарастването на безработните е с 2-3 хил. души. За първи път от февруари 2012, през октомври 2013 има ръст и в индустриалното производство от 4,1%, като увеличението в преработвателната промишленост е даже 5,9%.

Увеличеното производство ли е ключът към ръста на икономиката?

Производството е  важен фактор, гарантиращ устойчивост на положителната тенденция за  излизане от кризата. Все пак, за да има сигурност в необратимостта на  тези положителни тенденции, трябва да се преустанови спадът в  строителството, който продължава, и отрицателният тренд в  инвестициите да се обърне. През 2013 добре се развиват туризмът, селското стопанство, фармацията, електротехническата промишленост, добивната промишленост, металургията. За да постигнем заложения растеж от 1,8% за 2014 трябва да има и осезаем скок в износа, което също крие рискове, свързани със  състоянието на външните пазари.

Какви са предизвикателствата пред България през новата година?

Конкурентоспособността, технологичното обновяване, достъпът до  финансиране и еврофондовете, намаляването на административния натиск, корупцията отново са сред предизвикателствата за решаване. Съществен фактор ще бъде и състоянието на енергетиката, сигурността на доставките, либерализацията на енергийния пазар. Цените в сектора не трябва да служат за провеждане на социална политика и затова следва да се премахне субсидирането на цените за домакинствата за сметка на индустрията, а дружествата в сектора трябва да разполагат с достатъчен ресурс за инвестиции и подобряване качеството на услугата. Проблем са недостигът на финансиране и липсата на предсказуемост по цялата енергийна верига.

Очаква ли се увеличение на доходите?

Безработицата, ниските доходи и политическото  противопоставяне ще са най-съществените предизвикателства пред  подобряване на бизнес-климата. По-високите минимална работна заплата,  минимални осигурителни прагове, максимален осигурителен доход, както и  очакваният ръст на заплащането в частния сектор от 3-4% за 2014 г., ще  повишат разходите за труд на работодателите, което те трябва да  компенсират с по-висока производителност.

Кои ще са успешните сектори през новата година?

През 2014-а доколко коректно ще е "състезанието" между българските  компании, ще зависи от конкурентността на средата, сработването на  мерките срещу сивата икономика, прозрачността и равнопоставения достъп
до обществени поръчки и еврофондове. Успешни ще бъдат тези компании,  които внедряват иновации, участват с проекти за европейско финансиране, търсят пазарни ниши за износ не само на европейския пазар, но и на
трети, бързоразвиващи се пазари.

Коментари: 0