Индустриалното производство расте с малко

През януари обемите са нараснали с 1.1% спрямо същия месец на миналата година

92 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Индустриалното производство в България през първия месец на 2013 г. продължава да расте, като увеличението този път се дължи изцяло на преработващата промишленост. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че увеличението през януари е 1.1%. Ръстът е за трети пореден месец, но според статистиката е най-слабият за този период.

Индексът на индустриалното производство, който измерва промените във физическия обем на производството показва, че при добивната промишленост е отчетено едно от най-големите понижения за последните три години - 6.8% на годишна база. Най-много се свива производството на метална руда - с 19.1% на годишна база. Добивът на въглища намалява с 9.9%, а при неметалните суровини свиването е с 1.8%.

В сектора с най-голяма добавена стойност за икономиката - преработващият се наблюдава увеличение от 2.9%. Най-много обемите растат при производството на метали - 64.1%, следвани от производството на превозни средства, без автомобили - 27.7%. При изделията от каучук и пластмаса има увеличение от 21.2%, при напитките - 19.8%, лекарства - 14% и автомобили - 17.9%.

През януари 2013 г. секторът "Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ" намалява с 0.8% на годишна база. Това е първото понижение за последните три месеца.

Подкрепи Economic.bg