Индустрията буксува от кризата в Еврозоната и скъпия ток

Експортно ориентираните компании търсят пазари извън ЕС

Автор: Атанас Христов

Кризата в Еврозоната, намаляващият темп на ръст на износа и шоково поскъпналия ток от 1 юли тази година доведоха до влошаване на деветмесечните резултати на едни от най-големите български износители, работещи в сферата на индустрията. За това говорят излизащите вече отчети и съобщения на публичните индустриални компании за приходите и печалбата им в периода януари-септември 2012 г.

От големите експортни дружества първо "Стара планина Холд" АД публикува консолидирани финансови резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2012 г. Последва и вътрешна информация до инвеститорите за реализираните деветмесечни продажби от "Монбат" АД и 100% дъщерното му дружество "Монбат Рисайклинг" ЕАД. В сезона на отчетите вече излизат и индивидуалните данни на част от индустриалните компании, от чиято продукция голяма част се изнася на външни пазари. Болшинството от резултатите говори за спад на продажбите, а от там и на печалбата на дружествата. Нещо повече - "Стара планина" очаква спадът в продажбите на холдинга и значимите предприятия да се задълбочава.

Според данните за деветте месеца на от началото на годината до края на септември консолидираните приходи на "Стара планина Холд" за деветмесечието са 126.03 млн. лв. - понижение от 12.2% на годишна база. Подобна тенденция се наблюдава и при едно от най-важните за "Стара планина" предприятия - казанлъшкото "М+С Хидравлик" АД. Компанията има 63.46 млн. лв. продажби за деветмесечието, което е със 7.3% по-малко от същия период на миналата година. Продажбите на "Хидравлични елементи и системи" АД (ХЕС) намаляват с 8.9% на годишна база и в края на септември са 28.11 млн. лв. Акумулаторният производител "Елхим-Искра" АД отчита приходи от 22.57 млн. лв. за деветмесечието, което е 19.7% спад на годишна база. При по-големия акумулаторен производител - "Монбат", консолидираните продажби заедно с тези на "Монбат Рисайклинг" са се понижили с 6% до 144 млн. лв. в края на септември тази година.

Всички тези компании разчитат изключително на външни пазари, за които е насочена голяма част от продукцията им. И най-вече на пазара в Европейския съюз. Дълговата криза, пълзяща в Европа, и свитото търсене в едни от най-големите икономики на Стария континент обаче водят и до понижаване на приходите на експортно ориентираните дружества. В интервю за economymagazine.bg изпълнителният директор на "Стара планина Холд" и председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев прогнозира, че ако компаниите успеят да повторят резултатите си от 2011 г., това ще е успех. По думите му основната причина е именно свиването на икономиката в Еврозоната.

Индустриални компании като "Свилоза" АД също отчитат спад на приходите на индивидуална база в края на септември. Показателят на свищовското дружество се е понижил със 74% на годишна база до 1.05 млн. лв. На фона на излизащите отчети на публичните компании, севлиевското Емка АД е една от малкото приятни изненади. 75-годишният производител на кабели и проводници успява да увеличи продажбите си до 59.95 млн. лв., което е ръст от 4% спрямо деветмесечието на миналата година.

От 1 юли индустрията понесе нов удар. След свитите пазари и намаляващия темп на ръст на износа дойде и шоковото поскъпване на електроенергията. Този факт неминуемо води до повишаване на себестойността на продукцията, оттам на цената й, от което идват и още по-ниски продажби. Ако искат да запазят пазарите и цените си, компаниите неминуемо ще трябва да свият маржовете на печалба. А положителните финансови резултати и сега не спират да намаляват.

Печалбата на "М+С Хидравлик" се е понижила с 14.9% до 10.55 млн. лв., а акумулаторните производители "Елхим" и "Монбат" отчитат съответно 30.4 и 27% по-нисък положителен финансов резултат спрямо януари-септември миналата година. „Свилоза“ дори е на загуба - 381 хил. лв. за деветмесечието на тази година спрямо 2.2 млн. лв. печалба за съпоставимия период на миналата година. "Емка" е приятно изключение и при показателя печалба. Компанията успява да увеличи резултата с 4.4% на годишна база до 4.04 млн. лв. в края на септември тази година.

Заради свитото търсене, резултат от дълговата криза в Еврозоната, компаниите-износителки все повече се насочват към други пазари с едничката цел да компенсират поне малко спада на приходите, които получават от пазара в ЕС. А повишението на износа към страните извън ЕС вече е факт. Последните данни на Националния статистически институт (НСИ) показват именно това - 9.4% ръст на експорта за трети страни до 10.9 млрд. лв. за януари-август 2012 г. В същото време износът на пазарите в ЕС се свива с 2.2% на годишна база.

 

Коментари: 0